Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 5 juli 2016

Under ytan

Under ytan döljer sig annat än det man tror. Sedan Aida Hadzialics uttalanden om att förbjuda religiösa fristående skolor har diskussionens vågor varit höga. Skrapar man på ytan har minister något grumligt eller endast en bubbla som spricker på ytan.
Den bubbla som spricker är hennes uttalande i Dagen:
Jag får många signaler från kommunpolitiker runtom i landet och de har berättat för mig om skolor där man exempelvis gör skillnad på flickor och pojkar i idrottsundervisningen.
Om det skulle vara anledningen till att förbjuda fristående religiösa skolor är hon ute i ogjort väder. Detta är ett lika stort problem i kommunala skolor i områden med många utlandsfödda. För vad det är frågan om är inte religiöst betingad beteende och handlingsmönster utan sedvana och kultur från andra länder än Sverige. Oftast är det påtryckningar från föräldrar att separat undervisning ska ske i ämnen som har med idrott, hälsa och sexualundervisning att göra.

Rättschefen på Skolinspektionen säger följande i artikeln från Dagen:
Jag känner inte till vilka signaler som ministern baserar sina uttalanden på, säger Marie Axelsson, rättschef vid Skolinspektionen, om uppgifterna från Aida Hadzialic.
Genom att detta är en näst intill en ickefråga och att Skolinspektionen inte har några anmälningar borde minister fokusera på skolans verkliga problem. Marie Axelsson säger:
Vår uppgift är att verka för en bra svensk skola, där alla elever får en trygg skolgång, fri från kränkningar. Och då har vi valt att granska skolorna utifrån det som forskningen säger är framgångsfaktorer.
Så bästa minister, hög tid att sluta med pseudodebatter och ägna sig åt verklig skolutveckling. Kanske krafterna skulle riktas in på att återskapa en gymnasieskola som är ämnesbyggd under alla tre åren.

Media Dagen  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar