Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 14 juli 2016

Enfaldens ryttare

Är sommarlovet skadligt undrar man. Ja, om man läser Jessica Schedvins blogg är det så. Märker själv när jag ibland ger mig in i diskussioner på Twitter att kommunikationen saknar fakta och kritiskt tänkande. Därtill ett oövertänkt ordval.

Av en händelse läste jag följande Bibelcitat (Jesus Syraks vishet 22 kap 13 ver):
Slösa inte många ord på en enfaldig man, och uppsök inte den som saknar förstånd.
Illustrativt för just denna typ av nättroll och anonyma personer i lärarskrået, enfald i sina påhopp. Rätt patetiskt att man låter all frustration över sin tillvaro får pysa ut i twitterflöde som Jessica fick vara med om. Man förväntar sig att lärarkåren ska var nyfiken och framåtriktad med ett brinnande intresse för relationer och innehåll i sin professionella vardag.

Tydligen saknas det när det är viktigare för vissa att enfaldigt hävda saker som hur länge har du varit lärare. Eller vet du hur lärarnas vardag är, mm. Att diskutera form istället för innehåll leder sällan framåt. Undrar hur dessa lärare och rektorer i så fall hanterar det här med kräkningar. Låter de sin egen frustration spilla över på eleven? Man funderar när man läser senaste statistiken från Skolinspektionen.

Vad skolan behöver är ett kollegialt lärande och diskussion om undervisningen. Inte futtiga påhopp och vem så vet mest och vem som eventuellt har tolkningsföreträde. Vakta din tunga och de ord du lämnar ifrån dig.

Jessica Schedvin: Sommarlov och näthat
Skolinspektionen: Halvårsstatistik  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar