Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 8 juli 2014

Livsfarlig ledning

Betygssystemet och nationella prov är ingen grund för att se metatrendet på skolans utveckling. Det har jag hävdat länge. Nu finns stöd för detta i Thullbergs utredning om utvärdering av skolreformer (SOU 2014:12).


Utredningen slår fast att betygssystemet inte varit stabilt över tiden. Utredningen skriver i sin sammanfattning:
Systemet har varit föremål för återkommande förändringar under de senaste decennierna. Det målrelaterade betygssystemet har dessutom, i varierande utsträckning över både tid och för olika ämnen, varit föremål för betygsinflation.
 
Utöver dessa problem infinner sig också den varierande bedömningsförmågan hos lärare. Med så många instabila dataunderlag är det underligt att de flest rankar skolor efter betyg eller meritvärden. Betyg är ingen mätare på om undervisningen har lyckats eller inte. Lika lite som nationella prov.


Nationella prov saknar återkommande fasta uppgifter, sk ankaruppgifter, för att kunna duga som ett stabilt utvärderingsinstrument över tiden. Utöver det saknar nationella prov tillräckligt antal uppgifter för att täcka ett ämnes innehåll.


Så de system sam används av politiker och SKL för att bedöma skolan är grovt missvisande hur effektiv skolorna är. Att kunna jämföra skolor trendmässigt behövs andra utvärderingssätt. Hoppas kommande regering, oavsett färg i höst, skapar förutsättningar till ett nationellt system enligt förslag från Thullberg.


Källa: Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer (SOU 2014:12)  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar