Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 2 juli 2014

Noll och intet

Verkligheten verkar komma ikapp skolpolitiken. Alla förslag som MP, S och Alliansen gör i den heta politiska skolfrågan är tomt prat. Det finns inte lärare att tillgå. Varken till grundskolan eller förskolan. Den inslagna politiska vägen är totalt fel.


Om politiken tagit PISA-chocken på allvar hade vi sett andra lösningar. Den fråga som avgör ökat kunskapsresultat är hur vi ser till att skapa en effektivare skola. Hur får vi ut mer av de reformer som redan är sjösatta. Inte hålla på med att öka centralstyrningen som inte leder någon vart.


Alla skattemiljarder som föreslås hit och dit har ingen samhällsnytta. Det leder bara fel. Pengarna borde i så fall ägnas till att öka tilliten och förståelsen i samhället för lärarutbildningen. En satsning på att få kommande lärare att vara så dugliga att de klar det komplexa uppdraget att lära kommande generationer. Samtidigt som skolans kunskapsuppdrag anpassas till framtiden inte som nu dåtiden. Därför borde lärarutbildningen utbilda kommande lärare utifrån det samhälle vi är i och inte gårdagens.


Det hade varit smartare om vi i Sverige hade politisk enighet att göra som i broderlandet Finland. För att du ska få bli lärare måste du motivera varför just du ska bli lärare. Inte bara att man har en utbildning med filosofie magistergrad.


Åter en gång Finland - Sverige 1 - 0.


Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar