Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 21 februari 2016

Se eleven - avgör kunskapsresultatet

Elevfokus borde vara en av skolans grundläggande värderingar. En skolkultur som inte har det tenderar att missat sitt uppdrag. Det är inte elevernas fel om kunskapsresultatet är lågt. I SvD (endast papperstidning) finns en intressant artikel om just fokus på eleverna som framgångsfaktor. Där påpekas det självklara att lärarnas kompetens är nyckeln till framgång.
Rektorn för skolan, Mary Lindsay, från S:t Mary's College i nordirländska Derry pratade på konferensen "Bättre skola" arrangerad av SIQ. I intervjun med Karin Thurfjell på SvD beskrivs skolan på följande sätt:
Var tredje elev på S:t Mary's College i Derry i Nordirland behöver extra stöd. Skolan hör till de i Nordirland med högst andel elever från socioekonomiskt utsatta områden. De senaste 15 åren har elevernas resultat höjts markant och ligger nu över snittet i Nordirland.
Detta exempel sätter fokus på att det är skolans inre faktorer som avgör om eleverna får den kunskap de har rätt till. Statistik i all ära om utanförskap, lågutbildade föräldrar och bostadssegregation de är inte avgörande. Mary Lindsay säger:
Statistiken kommer att tala om för oss att barn som kommer från missgynnande förhållande inte presterar, att de kommer att göra mindre bra ifrån sig. Det kan influera våra förväntningar på barnen. Och om vi har låga förväntningar på eleverna kommer de aldrig att ha höga förväntningar på sig själv.
En självklarhet som borde gälla i varje svensk skola oavsett om de ligger i bostadssegregerade områden eller har elever med hemma förhållande som inte ligger i den gängse politiska värderingen. Skoldebatten i Sverige har fel fokus. Det är inte i sig vilket skolsystem vi har och hur vi meckar med skolsystemet som avgör utan synen på eleven och dess förmåga att med hjälp av lärare lyfta sina kunskaper.

För lärarna på S:t Mary's College struntar i just de yttre faktorerna skolan befinner sig i. De har synen "can do attitude". Marie Lindsay säger:
Vi säger att eleverna kan prestera och att vi kan kompensera för det som är skillnaden mellan dem och barn som inte på olika sätt är missgynnande på grund av sin bakgrund.
En attityd jag tycker mig känna igen från min egen skolbakgrund på 60-talet. Där min mellanstadie fröken satte kravet på oss elever och klart uttalade om mig, till min mor, "han kan bara han vill".  En signal till mig att jag kunde bara jag ansträngde mig. Oavsett talang eller inte. Därför är det bra lärare som behövs. Många duktiga sådan finns i Sverige, frågan är bara vilken syn har lärare på sin egen kompetens och förmåga. Mary Lindsay vittnar på följande vis om lärarnas kompetens:
Lärarnas kompetens är nyckeln till framgång. Jag tror att vi bör fokusera på undervisningen i klassrummet, ge stöd till läraren där och hjälpa lärarna utvecklas genom att få dem att reflektera över sin undervisning.
Med andra ord utvärdera och analysera undervisningens resultat för att förbättra undervisningen. Då inte enbart på individnivå utan i klassrummet. För att få inspiration till att lyckas med denna resa finns några böcker jag varmt rekommenderar för studier i kollegiet. De är Anne-Marie Körlings två senaste böcker. Du hittar dem i referenslistan nedan.

För övrigt anser jag att svensk skoldebatt borde handla om hur du löser skolans inre faktorer. Inte systemfaktorer eller skolpolitik som aldrig kommer att avgöra om en skola lyckas höja kunskapsresultatet.

Media SvD 160221 papperstidning.
Böcker:
Körling, Anne-Marie (2014) - Läraren inom mig, Lärarförbundet
Körling, Anne-Marie (2015) - Undervisningen mellan oss - pedagogiska utmaningar, Lärarförlaget.
Blogginlägg:
Skolkulturens grundläggande värderingar     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar