Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 7 februari 2016

Svagt ledarskap

Roos Tensta Gymnasium har ett vitesföreläggande på sig om 2,5 mkr att senast 15 augusti 2016 åtgärda sina problem. Skolinspektionen skriver:
Tillsynen visar att rektorer och lärare saknar strategier och kompetens att möta eleverna på rätt sätt. Trots detta har rektorerna inte gett lärarna tillräckligt handledningsstöd eller kompetensutveckling för att klara uppgiften. Rektorerna menar att det ligger i lärarprofessionen att hantera detta. Skolinspektionen ser allvarligt på att rektorn inte har vidtagit konkreta åtgärder för att lärarna ska ges de förutsättningar rektorerna anser att lärarna saknar.
Misshälligheterna i Roos Tensta Gymnasium är anmärkningsvärda. Där till är ledarskapet under isen. När rektor skyller ifrån sig på lärarprofessionen ringer alarmklockorna hos mig. Alexandra Ivanov, ledarskribent på SvD, skriver följande i sin ledare:
Det blev bland annat tydligt när en av skolans rektorer kontaktade mig under veckan och krävde en förklaring, och ursäkt, för min kritik av det inträffade.
Signalen är tydlig att rektor inte förstått sitt uppdrag och borde omgående skiljas från sitt uppdrag. Rektor är den som ska leda och se till att skolan följer de nationella styrdokumenten och skapa en arbetsmiljö som är systematiskt och framåtriktad. En arbetsmiljö som omedelbart tar i konflikter och ser till att de desarmeras.

Rektor är inte bara en chefstjänsteman utan lika mycket ledare för verksamheten på skolan. En framgångsrik rektor är enligt forskningen följande person:
  • Rektor är närvarande.
  • Rektor ingår i ett nätverk med andra rektorer.
  • Rektor är visionär och kan effektuera visioner.
  • Rektor är tydlig, didaktisk och pedagogisk inriktad.
  • Rektor samverkar med lärare och har god inblick i lärares vardag.
  • Rektor har hög personlig profil.
  • Rektor arbetar efter down-up principen med hög förankring hos lärarna.
  • Rektor har positiv förväntan på och stöttar lärarna i deras arbete med eleverna.
Man undrar hur mycket av ovan rektorerna på Roos Tensta Gymnasium tillämpar i vardagen. Om man ska tolka följande uttalande är det svagt om inte snudd på tjänstefel hos rektorerna:
”Vår enda uppgift var att ingen skulle bli underkänd, de övriga fick sköta kunskapsinhämtningen på egen hand.” 
Men framförallt undrar man över var huvudmannen är någonstans? Var finns den politisk ledningen och Stockholms politiker i kommunfullmäktige? Var är skolborgarrådet Olle Burell (S)? Uppenbart visar även huvudmannen bristande styrningen och uppföljning av hur verkligheten ser ut i Roos Tensta Gymnasium. Åter ser vi bristande politisk ledning i skolan för att skapa fungerande skolenheter. Huvudman verkar inte analyserar och utvärderar utbildningen så att den fungerar som tänkt i de nationella styrdokumenten.

Media SvD
Källor:
Skolinspektionens beslut Dnr 43-2015:7269, Dnr 43-2015:7270
Roos Institute
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar