Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 12 februari 2016

Tänkte inte på det

Skolverket har kommit fram till att programmering kanske inte ska vara ett ämne i sig utan integreras med andra ämnen. Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket, säger till Lärarnas Nyheter:
Programmeringen får naturliga hemvister, till exempel genom att delar av området har uppenbara kopplingar till matematik. Andra delar har kopplingar till teknikämnet. Slöjd skulle kunna vara en annan sådan hemvist, med kreativt skapande och byggande som har digitala inslag.
Förvisso är programmering en del av matematiken. Men den är inte renodlad i så motto att den omfattas av ren matematisk analys.
Figuren ovan är hämtad från Uppsala universitet, den kunde lika väl varit från min läroanstalt KTH. Där var datorprogrammering en del av ämnet numeriska metoder. Metoden där lösningarna fås genom numeriska beräkningar och hur den stegvisa beräkningen undersöker felen som uppstår. När jag själv läste detta ämne hade jag som uppgift att skapa ett dataprogram som skulle räkna fram stabiliteten i värmeledningsekvationen. Då blev det en kombination av triangelns tre sidor. En intressant övning på 1970-talet innan dagens datorer var födda. Där man kodade programmet på hålkort. Ett tidskrävande jobb. Inte nog med att man kunde stansa fel i hålkortet så var det hur man byggde programmet som stökade till resultatet.

Kanske detta med att lägga programmeringen under ett särskilt ämne på akademisk nivå ägde sin riktighet. När man ägnade sig att använda datorerna för att lyckas beräkna långa och besvärliga formler på kortare tid än eljest. Datorer har numera helt andra användningsområden. Därför kan man fundera över följande.

Är det klokt att splittra upp datavetenskapen i dess beståndsdelar? Finns det kompetens hos dagens lärare inom matematik, teknik och samhällskunskap att undervisa om detta? Hur ska du lyckas skapa ett centralt innehåll i kursplanerna inom de befintliga ämnen som inte stör redan överbemängt innehåll? Redan idag vittnar lärare om stressen att hinna undervisa allt som finns i det centrala innehållet. Ett annat problem som uppstår är i de situationer där lärare går in och undervisar i ämnen som de inte har ämneskompetens i. Det är redan idag olyckligt inom ämnen som matematik och NO-ämnena med kompetenta lärare.

Frågorna hopar sig. Den virtuella värld vi lever i idag kräver helt annat av skolan. Hur man löser det nya ämne programmering är viktigt. Samtidigt kan man fundera om alla ska lära sig avancerad matematik som samhällsmedborgare. Det tarvas nog ett tankevarv till. Kanske skolan ska ta bort något eller några ämnen som har mindre bäring på det samhälle vi lever i.

Media LN
Numeriska metoder 

2 kommentarer:

  1. Programmering eller datalogi har definitivt sin plats i skolan
    En betydligt större plats än mycket annat i matematiken som behövs på helt andra nivåer i kunskaps sökandet.Att tala räkna skriva läsa,söka med boolsk sökning och i databaser samt att kunna snickra digitalt är baskunskaper.

    SvaraRadera