Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 29 augusti 2014

Fel sorts kvalitetsmått

Skoldebatten har vissa inslag av dumhet. En är S krav på samma lärartäthet oavsett driftsform. Förslaget från S är att lärartätheten är det viktigaste kvalitetsmåttet. Man häpnar. En sådan klok man som Löfven har gått på denna nit. De skulle var lika som att säga att vi ska ett givet antal anställda för att producera lastbilar oavsett om det är Volvo eller Scania. Var och en förstår att Volvo har ett sätt att jobba som innebär en given bemanning för att lyckas vara världens största lastbilstillverkare. Scania har gått en annan väg och har en helt annan struktur i sin tillverkning. Därmed ett annat bemanningsförhållande.


Med det sagt inser säkert alla att lärartäthet inte är kvalitetsmått relaterat till det resultat undervisningen kommer att ge. Det är inte mängden skallar som avgör vilket kunskapsresultat som kommer ut av undervisningen. För att göra samma sak med ökat antal personer leder aldrig till efterfrågat resultat utan ökar bara ineffektiviteten i lärandet. Om lärartätheten skulle vara avgörande måste först pedagogiken ändras för att få ut effekten. Det är relationen lärare och elev som avgör.


Dessutom att använda kommunal skola som norm för pedagogiken är även det huvudlöst. Om så är fallet varför har kommunala skolor inte bättre resultat. Jo, för att amatörer till politiker har tagit på sig en större kostym än de mäktar med. Ingen eller få som sitter i de kommunala nämnderna har professionalitet i pedagogik. Då blir det rysligt fel när de som amatörer ska tala om hur undervisningen ska gå till. Utöver det kliver de över sina befogenheter enligt gällande regelverk som skollagen. Undervisningen är något som är lärarnas domän kopplat till läroplanens mål. Inget som den politiska nämnden överhuvudtaget ska bry sig om.


Så S har hittat fel kvalitetsmått. Det borde Löfven veta från sin tid som fackbas.


Media SvD    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar