Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 23 juni 2022

Glad Midsommar 2022

Vi står mitt i befrielsen efter två år med begränsningar. Svenskarnas nationaldag är här med glädje och fest. Äntligen kan vi leva ut det magiska denna årstid bjuder på. Allt från små grodorna runt midsommarstången till den traditionella sill lunchen med nödvändiga tillbehör. 

Därtill kan vi förvänta oss en solig och varm midsommarhelg. Inte helt vanligt, men i år slår vi rekorden. Ytterligare en hyllning till friheten. 

Var vi en befinner oss denna midsommar vill jag önska att alla får en fröjdefull midsommar som en vederkvickande återhämtning efter en stökig vår. Både inrikespolitiskt som det vedervärdiga Putin ägnar sig åt i Ukraina. Någonstans bortom detta finns det ett ljus, om en framtid fylld av hopp, hur den nu än ser ut för oss var och en.

Glad Midsommar!!

 

torsdag 16 juni 2022

Att vara eller inte vara

Att vara eller inte var kännetecknar dagens skolpolitik. Hur vill vi att skolan ska vara? En plats för det uppväxande släktets förkovran både socialt och kunskapsmässigt. För vi vill väl inte att den ska vara en plats där barns utveckling i lärmiljön inte utvecklas på grund av brister i den social miljö varje elev lever i under skoldagen eller en torftig pedagogisk miljö där stimulans saknas för hur kunskap lärs. Och sist men inte minst en fysiskt miljö som begränsar tillgängligheten.

Skolpolitiken har denna mandatperiod inte varit precis framgångsrik. Överutbud och låsningar genom avtal mellan regeringen och ett antal stödpartier har kännetecknat den senaste mandatperioden. När Januariavtalet pulvriserades släpptes låsningar upp och en slags "katt på råtta" spel inleddes speciellt sedan socialdemokratin blev den svagaste regeringen sedan Folkpartiregeringen 1979. 

En regering som leder landet i en negativ parlamentarism måste alltid söka majoritet i riksdagen för att lyckas med sin politik. Detta har uppenbart saknats hos regeringen Andersson I. Merparten av de propositioner som lagts på Utbildningsutskottets bord under våren 2022 har inte fått gehör i utskottet. Resultatet har blivit att riksdagen röstat ned bland annat förslaget om borttagande av köer och ändrad skolpeng för fristående skolor. Frågan blir varför regeringen inte har större fingerfärdighet, om man vill få genom förslag, utan låter en starkt färgad politisk ideologi styra.

Ett antal samhällsområden och sakpolitiska dito har traditionellt lyfts ut från den dagliga politiska processen genom att skapa beredningar med ett antal partier som löpande förhandlar fram lösningar som inte är beroende på hur riksdagens mandatfördelning ser ut efter varje val till riksdagen. Områden som varit fredade från dagspolitiken har varit försvaret och pensionerna samt EU-nämnden. Tyvärr verkar regeringen Andersson I frångått denna parlamentariska lösningen i pensionsfrågan i det minst sagt kaosartade politiska spelet under våren 2022.

För vad skolan behöver, för att lösa de strukturella problemen, är en avpolitisering av skolpolitiken där skiftande majoriteter skapar stor osäkerhet i skolväsendet. Skolan är till sin natur en trögrörlig institutionen som inte lämpar sig för att styras att politiska nycker. Med otydliga styrdokument skapas en osäkerhet över vad som ska göras, samtidigt som varje nytt samhällsproblem ska lösas av skolan. Senast på tapeten är det här med ungas rekrytering till kriminella gäng. Ett problem som inte bara kan adresseras till skolan, genom att skriva fina ord i läroplanen inom normer och värdegrunder eller nya mål för att trycka tillbaka sådant som svenska samhället inte varit vana att hantera tidigare.

Skolan är ett avgörande viktigt samhällsintresse som skulle må gott av att avpolitiseras från dagspolitiken. Lyft över dessa fråga till en permanent skolberedning där de politiska partierna gemensamt förhandlar fram hur den svenska skolan ska organiseras och struktureras. Vi kanske skulle få en skola likt den i Finland och Estland. Sammanhållningen av det skolpolitiska området är den absolut kritiska och avgörande faktorn för framtida välstånd i Sverige.      
 

måndag 6 juni 2022

Kunskap om sex, samtycke, relationer och heder

 

Lärarnas stora börda är betygssättningen så här inför skolavslutningen. Betygsdiskussionen går nu på högvarv om glädjebetyg, betyget F och andra storheter. Till och med att somliga önskar sig tillbaka till de relativa betygen. Hur än det är med detta är det bara efter denna vecka och alla skolavslutningar att glömma bort allt som gällt de senaste 11 åren. Från första juli 2022 är det helt nya förutsättningar för betygssättningen.

Det som kanske minst diskuterats under senaste tiden är en liten detalj i form ett nytt mål i kapitlet 2.2 Kunskaper i läroplanen, som även den gäller från första juli 2022. Nya kunskaper ska förmedlas enligt följande:

Har fått kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Förutom de kunskaper lärare har behörighet i ska nya kunskaper till. Frågan blir varför nu regeringen 
och Skolverket helt plötsligen lägger på dessa krav på undervisningen. Helt klart är det ämnen som många har bristande kunskaper om. Här har rektor få nya riktlinjer att ansvar för hur detta med sexualitet, samtycke, relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska behandlas återkommande i utbildningen. En tuff uppgift ovanpå allt annat ansvar.

Ändringen i läroplanens allmänna del, i Lgr22, kan tyckas vara små, men är i realiteten en omfattande höjning av nivån. Inte bara undervisningsmässigt utan även ur ett föräldraperspektiv. Tänker speciellt på vårdnadshavare med ett annat ursprung än den svenska, då speciellt från Mellanöstern och Nord Afrika. Här kommer säkert många ärenden och konflikter att hamna på elevhälsans bord i de skolor som har barn med sådant ursprung där föräldrar har en annan syn än den svenska.

Områdena är viktiga som en dela av barns utveckling till svenska medborgare i vuxen ålder. Frågan är hur utrustade är svensk lärarkår för ämnen som heder är, när inte ens politikerna har en gemensam syn på vad begreppet står för både kulturellt som juridiskt.

Spännande ska det bli hur Skolinspektionen kommer att granska detta målområde i huvudmomentet kunskaper i framtida tillsyner.

Källa:

Ändringar i läroplanens inledande delar, SKOLFS 2021:5