Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 6 juni 2022

Kunskap om sex, samtycke, relationer och heder

 

Lärarnas stora börda är betygssättningen så här inför skolavslutningen. Betygsdiskussionen går nu på högvarv om glädjebetyg, betyget F och andra storheter. Till och med att somliga önskar sig tillbaka till de relativa betygen. Hur än det är med detta är det bara efter denna vecka och alla skolavslutningar att glömma bort allt som gällt de senaste 11 åren. Från första juli 2022 är det helt nya förutsättningar för betygssättningen.

Det som kanske minst diskuterats under senaste tiden är en liten detalj i form ett nytt mål i kapitlet 2.2 Kunskaper i läroplanen, som även den gäller från första juli 2022. Nya kunskaper ska förmedlas enligt följande:

Har fått kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Förutom de kunskaper lärare har behörighet i ska nya kunskaper till. Frågan blir varför nu regeringen 
och Skolverket helt plötsligen lägger på dessa krav på undervisningen. Helt klart är det ämnen som många har bristande kunskaper om. Här har rektor få nya riktlinjer att ansvar för hur detta med sexualitet, samtycke, relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska behandlas återkommande i utbildningen. En tuff uppgift ovanpå allt annat ansvar.

Ändringen i läroplanens allmänna del, i Lgr22, kan tyckas vara små, men är i realiteten en omfattande höjning av nivån. Inte bara undervisningsmässigt utan även ur ett föräldraperspektiv. Tänker speciellt på vårdnadshavare med ett annat ursprung än den svenska, då speciellt från Mellanöstern och Nord Afrika. Här kommer säkert många ärenden och konflikter att hamna på elevhälsans bord i de skolor som har barn med sådant ursprung där föräldrar har en annan syn än den svenska.

Områdena är viktiga som en dela av barns utveckling till svenska medborgare i vuxen ålder. Frågan är hur utrustade är svensk lärarkår för ämnen som heder är, när inte ens politikerna har en gemensam syn på vad begreppet står för både kulturellt som juridiskt.

Spännande ska det bli hur Skolinspektionen kommer att granska detta målområde i huvudmomentet kunskaper i framtida tillsyner.

Källa:

Ändringar i läroplanens inledande delar, SKOLFS 2021:5  

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar