Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 18 maj 2021

Uppbrottet

I mars kom min första ljudbok, Uppbrottet, ut. Efter tio fackböcker har även jag prövat vingarna att skriva en spänningsroman. Ett arbete som skiljer sig från sakprosan, som kräver stringens och saklighet. En roman eller deckare lever sitt eget liv, långt borta från stringensen. Där jag, som många författare berättar, levt med personerna i boken. De har påtagligt stört i tid och otid under tiden jag skrivit manuset.

Min gamla hembygd, Eskilstuna, har fått stå för miljön och de rumsliga sammanhangen. Historien är baserad på verkliga händelser, fast i en kontext av metoo och frikyrklighet. På plattformarna som tillhandahåller ljudboken marknadsförs den med följande text:

Den 1 maj 1996 kallas kriminalkommissarie Roland Ehrendorff till en mordplats på Köpmangatan i Eskilstuna, där en av stadens dignitärer fallit offer för en våldsverkares hand. Dådet följs av en mördares katt och råtta-lek, som inte bara innefattar Roland utan hela Eskilstunapolisen. Mördaren är inte bara kallt beräknande utan drivs också av hämndlysten upprättelse – och i Rolands försök att skipa rättvisa riskerar han snart att förlora sig själv och sitt eget liv.

God lyssning för den som vill få lite spänning.
 

lördag 15 maj 2021

Våld i relationer

Morden på kvinnor den senaste tiden har rört upp debatten och mäns våld mot kvinnor. En berättigad debatt, tyvärr med slagsida åt det reaktiva åtgärderna. För att komma åt problemet med heder i nära relationer måste vi våga var öppna med varför vissa män och kvinnor tar till våld. 

Debatten är nyttig, dock borde den även ha nyanser. Hur ser vi på våld i nära relationer när det gäller hbtq-sammanhang. Hur ser våld ut i manliga och kvinnliga machokulturer. Eller det här med heder.

Allt våld startar med det psykiska våldet. Här finns mycket att ta tag i för att förebygga icke önskade beteende som i slutändan resulterar i fysiskt våld, som i dess värsta form kan vara dödligt.

Läser den berörande berättelsen av Elaf Ali och hennes kamp att bryta sig fri från hedersförtrycket. I bok finns ett kapitel som heter Skillnaden mellan mäns våld mot kvinnor och hedersvåld. Skillnaden är som vanligt definitionen på våldsutövandet. Våld i nära relationer bygger på individen. Hedersvåldet bygger på kollektivet.

Våld i nära relationer utövas av en ensam förövare (man eller kvinna) som ofta agerar på impulser. Hens handling förkastas av både samhället och den egna familjen. Hedersvåld är däremot kollektivt. Kvinnor som lever under hedersnormer saknar självständighet, de äger inte sitt eget liv. Familjen och släkten beslutar om deras öden, om du inte är stark nog att bryta dig ur dessa miljöer. Här finns berättelsen om den muslimska kvinnan Elaf Ali eller den assyriska Gunilla von Platen som bröt sig ut och vilket pris de fått betala. Heder har inget att göra med vilken religion man bekänner sig till utan nedärvda mönster och kulturer inom familjer och släkter.

Rättsapparaten i Sverige och västvärlden fokuserar på individens skuld för sina handlingar. Hedern däremot är något som har att göra med att familjen gemensamt planerar och utför våldet för de oförlåtliga misstagen en kvinna gör. Elaf skriver (s 118):

Det uppmuntras och stöttas av såväl manliga som kvinnliga släktingar eftersom våldshandlingen inte anses vara ett brott utan någonting som måste ske för att återupprätta familjens heder. Förövaren skyddas sedan av det slutna kollektivet, vilket gör det svårare för polisen att utreda brottet.

Här har det svenska samhället svårt att ta in hur man ska hantera främmande kulturmönster. Mycket finns att göra även på denna front.

Den kanske minst diskuterade frågan när det gäller våld i nära relationer är den där kvinnor utövar den (ca 16 procent av fallen). Ett illustrativt exempel är Åsa Waldau. Här har vi en kvinna som dominerar i en matchokultur i Knutby. Hon ser till att inte bar hon utöver våldet utan även männen runt bordet i den inre kretsen. De rättsliga följderna för Åsa Waldau är skrattretande, villkorlig dom och samhällstjänst. Den gör hon i en second handbutik i den församling hon numera tillhör.

Våld i relationer är svåra att hantera. Speciellt som de förebyggande arbete inte enbart kan bygga på att samhällets institutioner handhar frågan. Här krävs mycket av civilsamhället som politiken aldrig kan skapa. Samtidigt krävs mycket mer av de sociala myndigheter, speciellt på den sociala nivån i kommunerna. Här finns mycket övrigt att önska för att se unga tjejers utsatthet i familjer med annan bakgrund än den etniskt svenska. Om vi bara tar tjejers uppväxt, där de kommer från icke europeisk bakgrund, märks det tydligt i skolan att så länge de inte är könsmogna behandlas de som killarna. Så fort de blir det kontrolleras de av bröder eller andra manliga släktingar. Det här med jämlikhet är inte en lätt fråga.

Hur som är det mycket viktigt att debatten hålls levande om våld i nära relationer oavsett det gäller individ eller kollektiv, man eller kvinna.

Källa:

Ali, Elaf (2021) - Vem har sagt något om kärlek, Rabén&Sjögren    

lördag 1 maj 2021

Knutby inifrån

Verklighet överträffar dikten. Så även berättelsen om Knutby Pingstförsamling som blev en sekt byggd på verklighetsfrämmande teologi. Sex, drug and rocknroll är ingredienserna i sekten som styrdes av en person Åsa. Ett barnbarn i pingströrelseeliten.

Peter Gembäck har verkligen rannsakat sig själv om sin medverkan som pastor i Knutby. En skrämmande men ärlig berättelse från en av riddarna vid Bordet, där drottningen och Kristi brud Åsa styrde tillvaron med två av sina vasaller först Helge Fossmo och sedan Urban Fält. Med båda hade hon könsumgänge. Något som är de högsta synden som finns i en traditionell pingstförsamling. Runt Bordet utdelades bestraffning för de som var "fel" enligt Åsa. 

Församlingen gick från ett 40-tal personer när Åsa kom till Knutby till, när de stod på toppen, runt 90 personer. Många unga drogs till församlingen och radikaliseras efter den "hittepå-teologin" som byggde på att snabba på Jesu återkomst. Varje otrohet byggde på att snabba på det slutgiltiga att Jesus skulle återkomma snabbare för att gifta sig med Kristi Brud, Åsa Waldau. 

Hela berättelse om Knutby bygger på en persons manipulering och förvriden självbild. En grandios kvinnlig sektledare som använder Bordet för att utnyttja män för att bestraffa och frysa ut de som är "fel", en omvänd machokultur, där hon med tiden blir våldsbenägen och tar för sig av sexuella relationer så som manliga sektledare brukar göra. När Åsa greps av svartsjuka och ilska mot en kvinna hävdade hon "låtsas-andlighet" och kvinnan var besatt av "antibrud-anden". En demon och ande som skulle straffas bort med misshandel och utfrysning.

Hela jag har revolterat i mitt inre när jag läst boken. Inte bara för att det stämmer illa med min uppväxt i pingströrelsen utan hur jag kan känna igen vissa drag i den snäva och vissa bitar stränga ramar som fanns där i vissa sammanhang med sektliknande strömningar. Under tidigt 70-tal fanns det osunda företeelse i den karismatiska väckelsen som kunnat snubblat över till det som hände i Knutby. Jag som alltid satt det kritiska tänkandet först där fakta och rationalitet är avgörande hade blivit "tvärfel".

Många berättelser finns det om de missgrepp som förekom i Knutby fram till att församlingen lades ned. Alla värda sin uppmärksamhet. Peter Gembäcks bok är ändå en naken bekännelse hur ledningen för församlingen utövade ledarskapet och bestraffningarna. En självutlämnade och skakande berättelse hur en person så totalt kan manipulera personer att utföra hennes uppdrag.

Efterordet till boken är bara den värd för att läsa boken. Här för läsaren en minikurs i hur sekter är och uppstår av Rigmor Robért, läkare och psykoterapeut. På frågan om Knutby kan hända igen svara hon:

"Ja, det är jag övertygad om."

Alla rörelser som mot omvärlden - de må vara religiösa, politiska, terapeutiska, kriminella, ekonomiska, manliga ordnar, kontakringar för personer med ovanliga sexbeteenden, hästsportcentra - så helt olika rörelser kan bli osunda och dra snett. Även inom en öppen rörelse som #metto kan det uppstå dikeskörningar åt både endera sidan. Det är "dikesgrupper" som radikaliseras till extrema miljöer. (s 396)

Låt alltid tvärdraget finnas i de grupper du finns i. Risken är då minimal att det blir unket och osunt med dikesköring.