Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 20 september 2022

Epok går i graven

Måndagen 19 september 2022 såg vi slutet av en epok. Då gick begravningen av Storbritanniens drottning Elisabeth II av stapeln i Westminster Abby. På sedvanligt brittiskt maner var ceremonin välregisserad och pampig. 

Jag får fylla, i som många har sagt, att drottningen har funnits där hela mitt liv. En fantastisk gärning och regeringslängd fick sitt slut efter drygt 70 år. 

Bilden jag fångat från begravningen, via BBC, ses kistan med drottningen prydd av regalierna, spiran, äpplet och kronan. När den mer privata ceremoni sedan gick av stapeln på Windsor togs dessa regalier bort från kistan som en symbol för att en ny regent och tid står för dörren.

Som alltid i stora skeden i privatlivet eller samhället startar något nytt och obekant. I dessa stunder kan det kännas otryggt och osäkert. Det får inte ta överhanden, utan låta nyfikenheten på det nya leda till att dag för dag hantera det osäkra. Med tiden blir detta osäkra säkert. 

Det ska bli spännande att se vad kung Charles III kommer att leda Storbritannien och hur han fyller sin mors skor. Säker inte på det sätt hon gjort, utan annorlunda och spännande, en ny epok är född.   
 

måndag 12 september 2022

Delat Sverige

 

Landet är delat efter valet 2022. Även om det slutgiltiga resultatet inte föreligger när detta skrivs finns intressanta mönster att se ibland olika mätningar.

En trend är att skillnaden mellan land och stad syns tydligt. Många bruksorter där S traditionellt varit starka har fått släppa mandat till SD. Är det så att landsorten är mer konservativ och missnöjda med det styre som S har utgjort. 

En annan intressant trend är könsskillnaderna i röstandet. Kvinnor är mer röda än männen. Hur kommer det att påverka framtiden, speciellt i ljuset av att fler kvinnor skaffar sig högre utbildning än männen. Samtidigt kan man fundera en stund över hur politiken kommer att påverka familjerna, mellan man och hustru olika politiska preferenser. Kommer splittringen i synen på politiken var en grund för separationer eller är familjen en arena där det är högt i tak, oavsett politisk hemmahörighet.

Ytterligare en trend i Valu 2022 är att de i åldersgruppen 18-30 år, de verkar ha en kantring åt höger i politiken. Ungdomen brukar vara den radikala delen i en människas liv. Är det mönstret brutet eller är det radikala att vara konservativ eller liberalkonservativ. 

Innan valet den 11 september 2022 förespådde jag ett jämt valresultat, med nästan dött lopp mellan blocken. Så verkar det bli. För mig är det en tydlig signal om att Sverige är delat både på riksnivå som förskjutningar i mellan stad och landsbygd. Därtill mellan könen, ett mer polariserat klimat som ska bli intressant att se hur den som får chansen att bli statsminister lyckas manövrera under de kommande fyra åren fram till 2026. 

söndag 11 september 2022

Val 2022

Vår medborgerliga rättighet att rösta fram de som ska styra landet, regionerna och kommunerna är här den 11 september 2022. En dag där vi hyllar demokratin genom att utnyttja vår makt att se till att få de representanter vi vill se axla manteln att styra vår vardag politiskt de kommande fyra åren.

Som 2018 kommer vi med stor sannolikhet får en jämn utgång i 2022 års val, där några få röster eller utjämning av mandat, kommer att avgöra vilken regering vi kommer att få.

Tidigare år har jag personligen varit tveksam inför röstandet. I detta val inte. 

Det viktiga, som jag ser det, är att vi har ett samhälle på pluralismen och en stat som är duktig på sin kärnverksamhet. De har varit ledstjärnorna i mitt röstande. Frihet under ansvar har alltid varit ledstjärnan för mig framför ett korporativistiskt samhälle. Därtill har vi idag ett samhälle som är långt ifrån det homogena folkhemmet vi varit vana vid, tjugo procent av befolkningen har en annan kulturell bakgrund med andra värderingar.

Hur de fyra kommande åren politiskt kommer att se ut blir spännande att se. Blir det som de senaste fyra eller något annat. Ett är säkert att inget enskilt partis vallöften kommer att få genomslag. Vi är möjligen på väg till en avtalspolitik där ett antal partier förhandlar fram den politik som ska styra kommande fyra åren. Lite som de utskällda avtal som fanns i förra mandatperioden. Sverige kommer behöva vänja sig vid att det är framförhandlad politik mellan partier som kommer att styra i framtiden. Hur man ska se på det och den så kallade folkviljan blir en intressant fråga demokratiskt.

    

lördag 3 september 2022

Berättelser - det oväntade

Berättelser öppnar det oväntade. Varje människa har en berättelse att sprida till sin omgivning. Nyfiket har jag genom livet försökt vidga mina vyer. Därför blev jag glad den 1 september 2022 när jag fick en bok i min hand av mina kusiner med respektive i sjuttioårs present. Ovan ses jag beskåda den nyöppnade presenten, en berättelse av och om Lars-Erik Wallhagen. En bondgrabb från Närke som fick sin utbildning i flygvapnet. Han omvandlande kunskapen sedan till att genom flygandet genomföra missions- och biståndsuppdrag i Pakistan.

Därtill sägs det att denna person bodde i Eskilstuna under åren 1959 - 1962 och tillhörde Filadelfiakyrkan där. Vid fråga från mina kusiner om jag minns honom ringde ingen klocka. Jag började skolan som sjuåring 1959 och var tio år 1962, inget som då upptog en ung grabbs tankar vem personen var. 

Spännande blir det på nytt vidga kunskapen och bildningen genom att läsa ytterligare en biografi om något som hänt genom en person. Därtill hur vi i Sverige, via ideella krafter i civilsamhället satt avtryck i världen. Inte bara att vi har ett duktigt internationellt näringsliv utan också hjälporganisationer som gör skillnad. I allt detta finns det en organisationen jag hittills inte hört talas om, MAF Sweden, en internationell organisation som jobbar i tio länder med flygtransporter. Transporterna som sker till otillgängliga områden där krig, konflikter och katastrofer drabbar fattiga människor.

Hur viktigt är inte läsandet och förståelsen av orden. Det är det som bär människans förståelse av sin omgivning. Den är även till nytta för att kunna påverka skeenden. 

En spännande ny värld ligger på bordet att vidga mina egna vyer.