Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 12 september 2022

Delat Sverige

 

Landet är delat efter valet 2022. Även om det slutgiltiga resultatet inte föreligger när detta skrivs finns intressanta mönster att se ibland olika mätningar.

En trend är att skillnaden mellan land och stad syns tydligt. Många bruksorter där S traditionellt varit starka har fått släppa mandat till SD. Är det så att landsorten är mer konservativ och missnöjda med det styre som S har utgjort. 

En annan intressant trend är könsskillnaderna i röstandet. Kvinnor är mer röda än männen. Hur kommer det att påverka framtiden, speciellt i ljuset av att fler kvinnor skaffar sig högre utbildning än männen. Samtidigt kan man fundera en stund över hur politiken kommer att påverka familjerna, mellan man och hustru olika politiska preferenser. Kommer splittringen i synen på politiken var en grund för separationer eller är familjen en arena där det är högt i tak, oavsett politisk hemmahörighet.

Ytterligare en trend i Valu 2022 är att de i åldersgruppen 18-30 år, de verkar ha en kantring åt höger i politiken. Ungdomen brukar vara den radikala delen i en människas liv. Är det mönstret brutet eller är det radikala att vara konservativ eller liberalkonservativ. 

Innan valet den 11 september 2022 förespådde jag ett jämt valresultat, med nästan dött lopp mellan blocken. Så verkar det bli. För mig är det en tydlig signal om att Sverige är delat både på riksnivå som förskjutningar i mellan stad och landsbygd. Därtill mellan könen, ett mer polariserat klimat som ska bli intressant att se hur den som får chansen att bli statsminister lyckas manövrera under de kommande fyra åren fram till 2026. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar