Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 10 februari 2016

Alla ska med

Alla ska med är en paroll som vänster flitigt använder. Slagsidan i den svenska skoldebatten har då blivit åt de som av en eller annan anledning har svårt i skolan. Givet att varje elev ska mötas med de förutsättningar hen har behov av som att stimulera de som behöver mer.

I en globaliserad värld är det då patetiskt att föra diskussionen om skolan utifrån de premisser som gällde igår. Sten Svensson och Daniel Suhonen är förutsägbara när de kritiserar IFN ekonomernas inlägg om en skola med centralstyrda prov och rättningar. Även de ger sig till tolk för den gamla skolan under regelstyrnings dagar. Den verkligheten där politiker via Skolöverstyrelsen och länskolnämnderna hade makten över pedagogiken.
Svensson och Suhonen skriver om just de yttre faktorerna på följande vis:
Konkurrensen skapar vinnare och förlorare bland såväl skolor som elever. Sammantaget för hela skolsystemet och för samhället har marknadsutsättningen varit mycket negativ.
En skrivning som ytterst är en önskan om återgång till det gamla regeltänket. Den sociala blandningen som den gamla skolan gjorde visar sig inte ge de effekter som efterfrågas. Åter är det så att det var de lärare som hade förmåga att lyfta oss barn till nyfikenhetens höjder som gjorde skillnaden. En skillnad som är förödande. Undervisningen ska inte endast bero på enskilda lärares skicklighet. Utan att veta vad som gör skillnad i pedagogiska metoder och sättet att undervisa. Att utifrån resultat förbättra undervisningen utifrån de faktiska förhållandena annars kommer aldrig undervisningen att fungera för de olika elevkategorierna.
Då är det mer uppfriskande med de förslag som Åsa Melander gör i sin krönika i GP 160210. Hon skriver:
Sverige behöver fler möjligheter för alla att lyckas med en utbildning – inte ett fast system för alla. En jämlik skola kommer inte av att man inskränker valen, utan av att alla kan få en lämplig utbildning och nå sin potential – och av att alla har ett reellt val. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.2986219-asa-melander-nu-laggs-grunden-for-framtidens-skola#sthash.1oJ5gqKl.mfJQsvst.dpuf

Sverige behöver fler möjligheter för alla att lyckas med en utbildning – inte ett fast system för alla. En jämlik skola kommer inte av att man inskränker valen, utan av att alla kan få en lämplig utbildning och nå sin potential – och av att alla har ett reellt val.
Låt skoldebatten handla om att de inre faktorerna avgör hur elever når sina kunskaper. Att vi får rektorer och lärare som leder utvärderingen utifrån varje elevs behov och förmåga. Där föräldrarna är med att arbetar för att deras barn ska få det som krävs i en global värld kunskapsmässigt. För de yttre faktorerna är modern att sätta kartan för hur en skola ska möta kunskapsbehoven.

I en värld där kunskap kan inhämtas på olika sätt, med fria kurser från olika lärosäten. Där det virtuella rummet skapar nya möjligheter till en individanpassad kunskapsinhämtning måste svensk skola diversifieras i kunskapsinhämtningen. Kan man i Hackney aktivt möta varje elevs behov bord det gå i Sverige också. För Åsa Melander sätter fingret på det fundamentala felet i svensk skoldebatt:

Att alla barn går i den närmaste skolan är dock ingen lösning i en värld där det finns andra möjligheter – men bara för de som känner till dem.   
Den springande punkten är hur får vi med föräldrar, elever och professionen på vägen till framtidens lärande i en global värld.

Media SvD, GP
Sverige behöver fler möjligheter för alla att lyckas med en utbildning – inte ett fast system för alla. En jämlik skola kommer inte av att man inskränker valen, utan av att alla kan få en lämplig utbildning och nå sin potential – och av att alla har ett reellt val. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/ledare/gastkronikor/1.2986219-asa-melander-nu-laggs-grunden-for-framtidens-skola#sthash.1oJ5gqKl.mfJQsvst.dpuf
 
  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar