Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 10 juni 2020

Förbättring är evolutionärt


Alla förbättringar är evolutionärt och bygger på att ständigt bli lite bättre i små steg. Utveckling bygger på att individen ständigt ser till att utmana sina egna erfarenheter och strävar efter att bli lite bättre på det man gör. Det må vara i arbetet eller privat. Belägg för att detta är avgörande får jag åter bekräftat när jag läser Leif Östlings biografi I backspegeln, en berättelse om fyra decennier som ledare.

Filosofin på framgångarna han lyckats skapa bygger på medvetet egnt engagemang som ledare att städa. Att ständigt se vad som krävdes för att lyckas med att flytta en verksamhet. Arbetsmiljön är den viktigaste faktorn för att få en bra verksamhet. Han beskriver hur han sökte sig till att hitta kunskap om hur det gick att göra. Han kom i kontakt med Toyotas ordförande Eiji Toyoda. Inom Toyota är det viktigast ledningsstyrningen att se själv. Alla chefer ska med egna ögon se vad som sker. Han sa följande till Leif Östling:
Man ser bara det man är tränad att se. Vi ser utifrån våra egna glasögon som är präglade av vår uppväxt och vår omgivning. Vi ser det som är oss bekant och vi placerar det vi ser i välkända kategorier. Vi har en av livet formad matris som  sorterar. För att kunna se nytt behöver vi tränas om och modifiera vår matris. Ibland behöver vi till och med en het ny. (s 100)
Leif Östling erkände att man på Scania inte fullt ut såg vad som behövde göras. En allt för vanlig anledning till varför förbättringar av arbetsmiljön inte blir av. Vad var knepet man tog till, man plockade in personer utifrån som varit med om det som behövde göras med högsta ledningens godkännande och medvetna agerande. Man började observera och se vad som kunde göras bättre med fokuset att städa bort det gamla och ersätta med det nya sättet att tänka.

När jag följer skoldebatten, om hur man ska lösa dess problem, verkar den stor frälsningen vara att riva upp nuvarande struktur i skolväsendet och på något underligt sätt återgå i vissa delar till det som var innan 1991. Är det rätt väg att gå? Har man verkligen sett var problemen finns i skolan? Ur ett politisk synvinkel har man sett skolan utifrån ideologisk synvinkel och därmed det mandat man har i riksdagen att skapa ramarna för systemet genom majoritetsbeslut. Man kan alltid förbättra avarter i ett system, men knappast byta system. Det skapar bara förvirring.

Däremot är det den sanning Eiji Toyoda säger avgörande. Varje skolenhet har sina förutsättningar och behov att förbättra oavsett vilket system man verkar under. Svensk skola borde träna att se vad som händer i vardagen och ständigt träna det. Utifrån fokusera att städa undervisningen. Lätt är det inte och det kommer att ta tid eftersom det är människor det är frågan om som ska ändra sitt arbetssätt.

Här är kommunikation och information avgörande ur ett ledarperspektiv. Information är makt och inte alltid intressant att släppa ifrån sig när man ska leda sina medarbetare. Det må var i kollegiet eller klassrummet. Framgången för Scania var att de inriktade sitt ledarskap att se varje anställd som individer, med hela det unika spektrum av egenskaper och kunskaper som varje medarbetare har och kan bidra med i sitt arbete. En resa från attityder "vi, chefer" och "dem, medarbetare" till ett "vi". Ett team av individer och medarbetare som alla bidrar till att uppnå samma mål. Först då kan man komma tillrätta med de problem som finns.

Källa:
Östling, Leif (2019) - I backspegeln, Ekerlids Förlag   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar