Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 20 oktober 2011

Renovera undervisningen

En återkommande fråga i undervisningen är arbetssättet. För att få undervisningen att fungera är frågan hur själva undervisningen går till och vad aktiviteterna innehåller från ax till limpa.

Utgår man från en elevcentrerad syn på flödet av aktiviteter och frågar sig vilka arbetsuppgifter som ska göras i det pedagogiska arbetet får man ett optimalt innehåll.

I och med de nya kraven i skollag och andra styrdokument har förskollärare och lärares arbetsinnehåll ändrats. Därför är det viktigt att förskolechefer och rektorer tar i sitt mandat och ändrar den inre organisationen. Skollagen har givit dem både delegationsrätt och makten över verksamheten på förskolan och skolan.

Gör man en kartläggning av arbetsuppgifter i undervisningen utifrån eleven i centrum och styrdokumentens krav kommer man att se vilka uppgifter som ska genomföras för att lyckas leverera kunskapsmålen. Säkert kommer man att se att det sätt man idag arbetar på är helt upp åt väggarna. Därför måste arbetsfördelningen omprioriteras i skolan.

I dagens SvD redogörs för att detta skulle låsas in i fackliga avtal. En konstig sätt att se på detta. Saker blir inte bättre för att man låser in dem i avtal mellan parter. Dessa frågor är ett ansvar för den som leder en verksamhet.

Media SvD

2 kommentarer:

  1. Hjälp vad teknokratiskt det låter. I skolan idag går konferenser först, föräldrakontakter och dokumentation kommer på andra plats, elevärenden och ordning på tredje plats, omdömen, utvecklingssamtal och betyg på fjärde plats. När allt det är kirrat kommer efterarbete - rättning, etc. Att planera undervisningen kommer för de flesta sist. Allt annat är det nämligen absoluta krav på.

    SvaraRadera
  2. Helen, ursökta. Inte min mening att låta teknokratisk. Men du som är Qualis-general på Djäkneparkskolan har väl fått detta dig till livs?

    Vad jag försökte skriva ovan är det som kallas för ett processorienterat arbetssätt. Det som är grunden för systematiskt kvalitetsarbete enligt kraven i 4 kap 4 § för enhetsnivån, samt kraven i 2 kap 9, 10 §§ om rektors makt och delagationsrätt.

    Om det är som du säger är det hög tid att ändra arbetsordning.

    SvaraRadera