Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 24 mars 2014

Mäta skolor

Går det att mäta skolor? Ja, skulle jag vilja säga. Har för mig att någon utredning på 00-talet var inne på att inspektionen skulle innehålla betygsättning av skolor. Hur den var uppbyggd har fallit i glömska. Varför Skolinspektionen inte fortsatte den tillämpning vet jag inte. Kanske dags när nu när Skolinspektionen ser över hur inspektionen ska gå till i framtiden.


Ett försöken att göra mätningar av skolan känner jag till. Namnet är Indicator och bygger på utvärderingssättet hos de olika utmärkelsemodellernas 1000 poängsskala. Metoden Indicator har kopplats till de skolformsvisa läroplaner och dess kapitel 2 (www.skoldialogen.se). Enkelt, via webben, fås ett resultat i vilken grad en skola uppfyller de nationella kraven på skolan. Mätetalet kopplat till en utvecklingstrappa talar om i vilken grad förskolor och skolor har en kvalitet att skapa resultat.


Så önskar vi mäta skolor långt bortom betyg och annan icke relevanta mätetal finns den möjligheten redan idag. Då kan man på riktigt betygssätta skolor och dess förmåga att prestera resultat.


Media SvD  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar