Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 1 mars 2014

Inget nytt under solen

Diskussionen om skolresultat och vad som orsaker dess sjunkande är på allas läppar. Senast från utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé. Han tycks inte har tagit in vad forskningen sagt i form av den Lewinska utredningen och OECDs rapport kring PISA. Ytterst graverande men inte konstigt eftersom det i valtidet är billigt valfläsk som salubjuds.


Dataspelande och framför allt nätanvändningen är av godo. Alla generationer uppväxande har haft sina intressen för saker som alltid stört de vuxnas syn på mängden tid och innehåll i läxläsandet. På DN Debatt går ett antal forskar i klinch mot den överdrivna synen på datorspelandet. De skriver:
Den här typen av moraliserande har varit återkommande sedan 1900-talets början i relation till nymodiga aktiviteter, men leder nu som då ingenvart. Vi menar att om ett barn är motiverat att göra läxorna kommer läxorna bli gjorda – saknas motivation kommer läxorna inte bli gjorda oavsett hur barnet använder sin fritid.
Om skolan har motivations problem med vikten av lärandet är det skolans problem och ytterst dess rektorer och lärare. Det de fyra forskarna skriver kan jag bara applicera ovetenskapligt på mig själv. Fanns inte motivationen så hjälpte det föga hur mycket läxor jag fick. Standardsvaret till mina föräldrar var alltid: Jag har läst, när de frågade. Trots detta maskande med läxor i uppväxten lyckades jag skaffa mig en akademisk examen.


För ett bortsett faktum är att nyfikenhet skapar grunden för motivet att lära sig. Samtidigt som min fröken i mellanstadiet svarade mina föräldrar: han kan bara han vill, när de undrade om jag hade problem med förståndet. Ett bortglömt faktum i dagens skoldebatt. Barn måste kunna vilja för att lära sig. Om det går via datorspel eller något annat på fritiden är en sak. Framför allt är lärandet viktigare i skolan än undervisningen i sig. Här borde skolan skapa de arenor av nyfikenhet och motivation i lärandet som nödvändigtvis inte är knutna till den fysiska byggnaden skola.


Media DN Debatt  

2 kommentarer: