Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 28 februari 2014

Balansproblem

Lärarförbundet har gjort en undersökning av rektorer och förskolechefers vardag. Där uppges att två av tre har fått mindre tid att ägna sig åt pedagogiskt ledarskap. Inte undra på att vi har de resultat vi har i skolan. Samtidigt är det skrämmande att huvudmännen medvetet bryter mot lagen. Skolangens andra kapitel ger rektorer och förskolchefer makten över den "inre organisationen" på förskolan och skolan.


Olyckligt har lagstiftningen inte definierat rakt ut vad begreppet betyder. Lika lite finns en klar förklaring i förarbetena till lagen. Det ända man får luta sig mot är Skolinspektionens tolkning. Där tolkas det som den pedagogiska verksamheten. Tyvärr har även huvudmännen en bristfällig styrning av uppföljning. Hela 9 av 10 huvudmän får nedslag på att de saknar systematiskt kvalitetsarbete när det gäller att planera, följa upp och utveckla verksamheten.


En av de frågor som borde oro huvudmännen är varför deras verksamheter inte fungerar. Är det för många byråkrater på kommunhuset? Borde de inte istället ägna sig åt att utföra de administrativa sysslor som förskolechefen och rektorn ägnar sig åt.


Avlöva byråkratin på förvaltningarna och bygg ut administrationen på enheterna. Den viktigaste uppgiften för förskolechefer och rektorer är att leda verksamheten. Förskollärare och lärare ska inte behövas lämnas i sticket när det gäller den pedagogiska verksamheten. Ledare som inte har verksamhetens vardag som huvudprioritet kommer aldrig att lyckas leda en verksamhet. Om ledare i konkurrensutsatta verksamheter skulle bete sig som i skolans värld skulle de för länge sedan gått i graven. Skolans och förskolans smala lycka är att de har en lagstiftning som håller den under armen.


Media SvD Lärarnastidning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar