Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 4 februari 2014

Som man ropar...

får man svar. Torbjörn Sjöström skriver på Brännpunkt SvD (140204) att föräldrar är nöjda med de kunskaper det egna barnet får i skolan:
På frågan i vilken utsträckning man anser att ens egna barn får den kunskap som man förväntar sig svarade en klar majoritet, 70 procent, att förväntningarna uppfylls i mycket eller ganska hög grad.
Med de som grund kan man säga att han har rätt att allt för många i debatten har en felaktig bild. Men. Fråga som inställer sig direkt är: Hur vet vi att föräldrarna har rätt kunskaper om betyg och kunskapskriterier i dagens skola?
Lika troligt som att övriga debattörer i skolfrågor inte har en korrekt bild eller kunskap om det målrelaterade betygssystemet lika lite kan man vara säker på att de som svarat har det. För att dra den slutsatsen att det egna barnet har god kunskaper måste man säkra frågan via djupintervjuer.
Speciellt när vi vet att det förekommer betygsinflation i skolan. Utöver skiftande kunskap hos föräldrar till dagens elever om kunskapsmålen och betygskriterierna har lärarna som sätter dem lika stor "kunskapsbrist" i hur man bedömer. Slutsatsen som görs är något ytlig och glättade i Novus undersökning. Den är inte sann utan bara sannorlik att föräldrarna är mycket nöjda eller nöjda.


Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar