Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 31 januari 2014

Osunt ledarskap

Hoten i skolvardagen läser jag. Tråkigt. Men tyder klart på en krypande osund ledarstil hos skolledningar. Samtidigt kan man fundera på hur man organiserar verksamheten. I en Facebookgrupp diskuteras skolans problem och vad man kan göra åt saken. En kommentar är som följer:
Prov betyg och "alla ska bedömas utifrån samma mall" styr, i stället för att lustfylldhet, intresse, förutsättningar, förmågor och kreativitet får vara ledstjärnor.


En mycket talande bild. Skolor där man försöker sig på att ha stökiga individer utan resurspersoner i form av utbildade specialpedagoger är dömt att misslyckas. Frågan om att alla ska bedömas utifrån samma mall skapar de hot och spänningar som leder till ökat våld.


Ledarskapet är fegt och undanglidande när man hela tiden döljer sig bakom att vi inte har råd. Man kommer aldrig att ha råd. Frågan är snarare vad man vill med sin verksamhet. Var finns visionen? Var finns kärnvärdena? Var finns den pedagogiska idén? Var finns det sociala kontraktet mellan föräldrar-elev-skola? Utan svar på dessa frågor kommer vi alltid att se problemen när vi kollektivit försöker lösa skolans problem med samma mall.


För övrigt anser jag att rektorer ska ha ett professionellt ledarskap som innebär att lyfta verksamheter utifrån individen. Inte kollektivet. Det har de betalt för.


Media SvD1, SvD2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar