Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 15 januari 2014

Navet i skolutveckling

Navet i skolutvecklingen ligger i begreppet systematiskt kvalitetsarbete. Då blir man förvånad över att en rektor tycker att det är Skolverket och Skolinspektionen som ska ändra fokus. Det är skolans ledning som ska ändra fokus. Rektor Jan Jönsson skriver på SvD Brännpunkt (140115):
Skolverket och Skolinspektionen behöver skifta fokus till det som ger resultat: undervisningens kvalitet. Uppdraget ska vara att styra skolans huvudmän att se till att lärare och rektorer lägger sin tid och kraft på eleverna. I dag är uppdraget i stället dokumentation och handlingsplaner som kväver skolans utvecklingspotential.
Man undra hur mycket Jan Jönsson kan skollagen. Om det ska tas bort dokumentation och handlingsplaner är det lagstiftarna som ska ändra skollagen. Samtidigt undrar man att Jan Jönsson inte förstår vad hans frihet ligger som rektor enligt skollagen. Det är han tillsammans med sina lärare som själva ska organisera den pedagogiska verksamheten på skolan. Inget som huvudmännen har uppdrag att göra enligt skollagen (2010:800).


Sedan att Jan Jönsson befinner sig i ett område där det finns andra befolkningsgrupper än etniska svenskar är ett problem. Bland olika befolkningsgrupper är synen på skolan annorlunda. Vet av egen erfarenhet att skolor som är islamska där muslimer sätter sina barn har den syn som Jan Jönsson beskriver i debattartikeln. Sedan kanske det dessutom är så att dagens föräldrageneration blivit uppfostrade på ett sätt som inte precis premierar uppoffring och flit.


Sådan värden nivellerades bort redan för 40 år sedan i svallvågorna efter 68-rörelsen. Så problemet med dagens barns kunskapsresultat är inte så entydigt. Om jag skulle våga mig på en gissning är det inte fel på barnen och dess föräldrar utan skolans pedagogiska verksamhet. Man jobbar inte fullt ut med systematiskt kvalitetsarbete. Man sätter inte mål för undervisningen utifrån styrdokumenten. Man följer inte upp resultatet. När skolan börjar fokusera sin kärnverksamhet och tar hjälp av Hattie och Blooms reviderade taxonomi i undervisningen kommer det att se annorlunda ut.


Media SvD   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar