Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 10 januari 2014

Enögt och enfaldigt

Något mer enögt och enfaldigt får man leta efter. När ordföranden i BUN i Järfälla gör sig till tolk för att hela skolpengen ska gå till eleven. Riktigt är att skolpengen ska följa eleven. Men den betalar de kostnader det är förknippat med att driva en skola.


Ordförande ger sig in i ett resonemang kring ekonomi och tar sitt avstamp i Internationella Engelska Skolan och dess grundare Barbara Bergström. Hon har sålt 75 % av skolan. Den vinst hon gjort har inget med skolpengen att göra på det vis debattören vill påskina. Alla bolagsförsäljningar bygger på en förväntad framtida vinst och styr köpeskillingens storlek.


Att då utifrån ett resonemang påstå att skolan skulle vara färdiginvestera och att avkastningskraven ska ligga på en given nivå luktar planekonomiskt tänkande fast det kommer från en liberal. Tydligt är att politiker inte ska leka "ägare" utifrån sina synsätt. För skulle deras resonemang gälla ska även de egna kommunala skolorna sköta sig bättre. Hela skolpengen ska då även där gå till eleven i den kommunala skolan. Så görs ju inte. Kommunen omfördelar skolpengen till annat än just till eleven.


Så innan man kritiserar privata ägare i skolan måste man rensa framför egen dörr. Samt skaffa sig företagsekonomiska kunskaper i kommunen.


Media SvD   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar