Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 4 januari 2014

Tulipanaros

Kan politiker kommendera fram en bättre skola? Nej!! Men det tycks de tro. Förslagen i Tomas Tobé inlägg på DN Debatt 140104 är i sig goda områden. Men politiken kan inte skapa den tulipanaros som beskrivs från Nya Moderaterna.

Varje elev ska bli sedd. Bra, det är inte politik utan handlar om klassrumsledarskap från lärarna. En färdighet som tränas upp och ges verktyg i för lärare. Samtidigt som lärare måste ta till sig undervisningsmetoder byggda på forskningen som Blooms reviderade taxonomi och Hattie.

Mer tid mellan lärare och elever. Bra, det är inte politik utan frågan om hur den pedagogiska verksamheten organiseras på varje enhet. Här är det ett professionellt pedagogiskt ledarskap från rektorer som avgör hur undervisningen organiseras. Det må var tvålärar system a la Nossebroskolan eller något annat sätt att organisera lärandet. Här måste varje skola hitta sin framgångsfaktor för att öka lärandetiden.

Skickligare lärare. Bra, det är inte politik utan en arbetsgivarfråga. Redan idag ger skollagen laglig rätt till kompetensutveckling för lärarkåren. Här saknas dock en strategisk medvetenhet från huvudmännen, offentliga som enskilda, på hur viktigt detta är för framgångsrika skolor. Eftersom Nya moderaterna inte tänker införa en statlig skola är det heller inte rikspolitiken som sak agera. Det är lokalpolitiker ute i kommunerna som måste börja på allvar ta sitt ansvar att genomföra det statliga uppdrag som lagts på dem.

Möjligen finns det ett rikspolitisk spelutrymme för skickliga lärare. Om man vill förbättra antagningarna till lärosätena och dess lärarutbildning kanske man borde göra som Finland. När de hade liknande problem för 30 år sedan gjorde man ett drastiska greppet. Man halverade antalet utbildningsplatser på lärarutbildningen. På köpet blev det svårare att komma in. Det var bara de med höga betyg som kom in. Status på utbildning och läraryrket ökade. Frågan är vågar svenska rikspolitiker göra om detta?

För övrigt anser jag att de problem som skolan behöver rätta till inte är politiska utan organisatoriska.

Media DN  

2 kommentarer:

 1. Plura, håller med dig i analysen av Tobés förslag, men inte i övrigt. Eftersom det är politiker som organiserar skolan är problem som gäller skolans organisation även politiska. När det gäller ditt förslag att halvera platserna på lärarutbildningen är även det en tulipanaros. Det finns inga knappt några sökande till ämneslärarutbildningarna som det är. När knappt någon vill gå en utbildning är det just detsamma hur många platser man erbjuder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, jag är medveten att skolan är en politiskt styrd verksamhet. Det som förvånar mig är att trots att den just har den begränsningen är friutrymmet stort för skolorna att agera självständigt. Likvärdigheten sitter i att skolan arbetar mot de nationellt fastställda målen. HUR man gör det är upp till varje skola.

   Sedan var det här med halverat antal platser bara ett exempel på hur man gjorde i Finland för att få upp status och söktryck. Sverige är givetvis i en helt annan sits. Det viktiga är att våga se att de reformer på lärarutbildningen blev inte som tänkt. Behövs en betydande uppstramning av utbildningen så den stämmer med verkligheten lärarna kommer ut till.

   Radera