Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 21 januari 2014

Framtida berättelser

Politik är att vilja, sa Olof Palm. Dagens politiker tycks snarare vilja berätta nostalgin om ett samhälle vi för länge sedan lämnat. Lösningar på framtidens problem med gamla berättelser är inte framgångsrik politik.


Ingen av de etablerade politiska partierna verkar ha en berättelse om framtiden. SD vill ha tillbaka bondesamhället där knappt några invandrare fanns. S vill tillbaka till ett samhälle vi hade på 60-talet. De har gott sällskap av LO. V fortsätter sin inslagna väg de haft sedan partisprängningen från S 1919. MP, C, FP och KD har en odefinierad plats i den politiska berättelsen. M vill behålla det som varit och fila i skatteskalor och snabbt krypa in under vänsterretoriken genom att skjuta frågor till utredningar.


Politiken idag har inte svaren på framtiden. Mycket beror nog på att partierna fjärmat sig från de kärnvärden de en gång byggde sin politik på. Kärnvärden som alltid ska finnas som grund men vars innehåll förändras över tiden. För att partierna ska bli framtida politiska krafter måste de starta om resan och utgå från dessa kärnvärden. Men då berätta hur dessa kärnvärden ska lösa problemen i en värld som är transparant och blixtsnabb i den digitala världen. Hur löser man individualism, gränsöverskridande, ekonomisk snabbrörlighet och sekundsnabb informationsdelning? Där ingen sitter på monopolet över politiska lösningar.


Många frågor men än så länge få svar. Det går inte att berätta "gamla" Astrid Lindgrensagor. De måste omdefinieras till den tid och framtid som vi ska möta. Det är politisk vilja.


Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar