Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 18 januari 2014

Under radarn

Lärarlyftet II verkar inte dra lärare till fortbildning. Skrämmande att lärare inte har ämneskunskap i de ämnen de undervisar i. Utan denna finns ingen trovärdighet i lärandet. Inte undra på att vi sjunker i PISA om vi har lärare som inte kan matematik och naturvetenskap. Samtidigt funderar man på varför svensklärare inte lyckas lära ut läsförståelse.


Dessutom är det oroande att huvudmän åter uppträder som lagbrytare när det gäller kompetensutveckling. Lärarna har laglig rätt till fortbildning enligt skollagen (2010:800). Åter visar det sig att huvudmännen håller sig under radarn för att slippa sitt ansvar. Är det så att arbetsgivaransvaret ska flytta från kommunen ner på varje skola? Är det så att skolor och dess rektor ska vara de, som i ett led av den pedagogiska utvecklingen, beslutar och betalar den kompetens som behövs för att klar kärnuppdraget lärande?


Vi kan inte ha en skola där inte lärarkåren skaffar sig nödvändig kompetens och kunnande för att klara uppdraget i ett kunskapssamhället. För den som lever som kunskapsförmedlare blir inte långlivad om hen förlitar sig på den kunskap som en gång i tiden införskaffats.


Media LN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar