Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 19 januari 2014

Okunskapens retorik

Något mer okunnigt uttalande får man nog leta efter:
Vet man inte skillnaden mellan att bygga ett sjukhus och att driva ett, ska man nog inte driva ett sjukhus.
Uttalat av Jonas Sjöstedt i Agenda den 12 jan 2014.Det finns ingen skillnad mellan att bygga ett sjukhus och driva ett sjukhus. Båda utgår från kunskapsinnehållet i verksamheten. Den som förleds att tro att priset att bygga ett hus bygger på den fysiska byggnaden lever kvar i en tid då arbetskraften var viktig. Genom rationalisering och metodutveckling har mankraften i själva byggandet minsta över tiden. Ändrade metoder att bygga innebär att kunskapen och tiden är avgörande för dess framtida utnyttjande.


Samma gäller tjänster. Även om det idag ödas en energi på handkraft i offentliga tjänster finns det mycket att göra för att effektivisera tjänster. Det gjordes i privata tjänster för en tjugo år sedan. Då var snacket precis som i de offentliga tjänsterna idag. Vad som krävs är att kunskapsinnehållet i tjänsterna ökar och där med frigör tid till verklig tjänsteproduktion. Så sker dessutom på olika håll i vården, skolan och omsorgen utan att personalen springer benen av sig. T ex finns det en avdelning på ett sjukhus som har kunnat minska sina kostnader med 30 % att jobba smartare. Man tog död på många tidstjuvar och onödig byråkrati.


Så Jonas Sjöstedt gör sig en björntjänst i sin politiska retorik med sådan uttalanden. Det är bara en retrotanke i retoriken från den tid där mankraft var viktigt både i industrin och tjänster. Så det vore mer klädsamt att inte använda politiken på det sättet som görs från vänstern. Dessutom innehåller den ett förakt för jämställdhet. Det är helt ok att verksamheter som styrs av män får göra vinst medan de som styrs av kvinnor inte gör sig besvär. Utöver det är det oroande att LO går i takt med V i denna fråga.


Media DN, SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar