Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 7 februari 2014

Resultat och kostnad hör inte ihop

I den heta skoldebatten är det intressant att notera ett samband. PISA-mätningar visar inget samband mellan förhållande antal PISA-poäng i naturvetenskap och kvaliteten i utbildningsystemet och kostnaderna för investeringar i det. Detta visas i boken Lärdomar från den finska skolan.


Intressant. Länder med höga utbildningskostnader har med automatik inga höga elevresultat. Det enda som har effekt på elevresultatet är att effektivisera skolsystemet. Det som avgör att utbildningsresultaten är goda är effektiveten än utgiftsnivån. Pengar är sällan lösningen.


Det borde politikern notera nu när det ena partiet efter det andra bjuder över varandra. Valet borde handla om hur vi effektivisera de befintliga skolsystem än att vara inne och mecka på undervisningens nivån från politikerhåll. Där har de ingen kompetens. Politikerna borde inse att de borde ägna sig åt att lösa upp de flaskhasar som finns i skolsystemet än att ställa ut löfte om mer pengar.


Källa: Sahlberg, Pasi (2012) - Lärdomar från den finska skolan, Studentlitteratur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar