Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 12 februari 2014

Soppa på en spik

LOs tankesmedja har kockat en soppa på en spik. Ett mer näringsfattigt debattinlägg från tankesmedjan Katalyt får man leta efter. Hela retoriken går ut på att de fristående skolorna har stjälpt hela den kommunala skolan. Något mer hårresande resonemang och användning av statistik och fakta får man leta efter.


Så blir det när man försöker tvista verkligheten efter sina politiska ideologier. Trovärdighet i inlägget bli lika med noll eftersom jag läst delar av rapporten. Noterar att den historia som beskrivs i den Lewinska utredningen är näst intill identisk med en mig närstående persons beskrivning av svenskt skolväsende under 1990-talet. Personen har varit med om hela resan i skolan både som förvaltningschef, rektor och tjänsteman på utbildningsutskottet.


Vad herrar Svensson och Suhonen ägnar sig åt är historieförfalskning i den meningen att de påstår att det är de borgliga som är roten till skolproblemen. En enskilt påstående får bilda exempel. Att det skulle vara den nuvarande regeringen som skulle ligga bakom den ökade kraven på dokumentation i skolan. De har medvetet eller blundar för att det faktiskt var S-regeringen som införde de skriftliga omdömena. Då som förordning. Det enda som Alliansregeringen medverkat till är att upphöja detta till lag 2010. För att idag, sedan 19 november, tagit bort det lagkravet.


Andra exempel på byråkrati och dokumentation från S kan nämnas. Det var Ylva Johansson som införde kravet på en årlig kvalitetsredovisning. Förordningen hade i sig goda tankar men kom att i sin tillämpad form bara bli ett byråkratiskt instrument. Huvudmänen och skolorna uppfattade detta krav som onödigt. Kvalitetsredovisningen blev ett pliktdokument istället för ett instrument för att öka måluppfyllelsen i skolan. 


Därför är det trist att dessa påstående från herrarna svärtar ner Leif Lewin. Det verkar som både dessa två kända rabulister och Ibrahim Baylan ger uttryck för en oförskämdhet för att på något konstigt sätt rentvätta S agerande under hela denna tjugoåriga period.


Media SvD 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar