Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 24 februari 2014

Skilda språk

Språk och matematik har skilda utryckssätt. Matematik kan man lära sig via en språklig kontext. Att man skriftligen skriver upp ett problem för att lösa det. Oftast vanligt sätt vid vardagsmatematik. Om det är ett bra sätt att lära barn matematik kan man fundera över.


Det mera traditionella sättet är att lära sig matematikens olika uttryckssätt. Vad är cosinus för något? Hur löser man logaritmer? Vad är roten ur något? Matematiken har ett helt eget språk man går miste om om man bara lär sig det via det textbaserade sättet. En parantes i språket är ingen viktig sak. Mer ett förtydligande. Parantes i matematiken är en avgörande sak. Vet man inte skillnaden kan man hamna väldigt fel.


Matematiken innehåller många sådan språkregler som inte går att lära sig på annat sätt än att kunna matematikens språk. Det är en viktig sak att fundera över när vi pratar elevers bristande matematik kunskaper. Är det rätt pedagogisk metod som används i dagens skola? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar