Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 18 februari 2014

Kommunalpampens snäva syn

Vem har makten att styra i skolan. Kommunen på uppdrag av staten. Då är det märkligt att läsa att staten ska minska sin styrningen. Man kan funderar över hur den statliga styrningen tillämpas eftersom den själv gör sig skyldig till att bara fokusera en del i mål- och resultatstyrningen. Ensidigt fokus på resultatstyrning hamnar fel noteras i Leif Lewins utredning. Utan koppling till mål säger resultat ingenting.


Birger Hultman går till tals för minskad statlig styrning på Brännpunkt SvD (140218) med att säga:
Lärare med stora befogenheter, både ifråga om undervisningen och när det gäller ordningen i klasserna, skulle mötas med ökad respekt av såväl elever som föräldrar.
Riktigt i sig, men man undrar hur ha läst skollagen i sin argumentation. Skollagen är ytterst tydlig på att det är lärare och förskollärare som har makten över undervisning. Rektorer och förskolechefer över den pedagogiska verksamheten på förskolan och skolan. Skollagen begränsar här huvudmännens makt över det pedagogiska.


Är det här skon klämmer för fd kommunpampen Hultman? Att staten direktstyr undervisningen via styrdokumenten? Man undrar. Staten har i sina styrdokument talat om VAD och VARFÖR men inte på något ställe sagt HUR. De som upplever detta så har med stor sannolikhet inte läst och tolkat styrdokumenten. Så ja, det finns skönhetsfläckar i skollagen och andra reformer som lärarlegitimation som begränsar urvalet att anställa undervisande personal. Men inte hur själva undervisningen ska gå till. Den makten är lärarnas och rektors.


Media SvD  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar