Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 24 april 2014

Åter till den offantliga sektorn

Är Sverige en isolerad ö i den globala världen? Man kan tro det när man läser herrar Carlén, Persson och Suhonen. Sveriges S-märkta samhällsbygge kunde göras i en tid och värld där vi var frikopplade från den finansiella omvärlden. När avregleringarna gjordes på 80-talet fick vi effekter i ekonomi som gör att vi är starkt beroende av omvärlden.


Det som kännetecknat svensk ekonomi var en oheliga alliansen mellan staten och kapitalet. En allians som gick att bygga under en tid där marknaden för svenska varor och tjänster gick att prissätta som det inte fanns ett yttre tryck. Säljarnas marknad.


Dagens förutsättningar är annorlunda. Även om herrarna skulle få som de önskar kommer aldrig den offentliga konsumtionen att kunna skattefinansieras fullt ut. Det skulle bara innebär att vi får tillbaka de fenomen som skattekilar gjorde. Yrkesverksamma började ägna sig åt annat än det som skapade värde för det allmänna. Därför kommer det med nödtvungenhet att behövas en mix av skatt och försäkringslösningar.


Samtidigt sätter den växande pensionärsskaran ett helt annat tryck på välfärdstjänsterna. Svårligen kommer den att kunna tillhandahållas på det styrda politiska sätt som vi känner den idag. Det är bara att studera hur äldrevården krackelerat. Hur stor andel barn har blivit förälder till sin förälder utan att få en rimlig ersättning för att det allmänna inte har resurser.


Framtidens samhället är annorlunda. Tron att det sätt välfärden byggdes under en annan tidsålder går att återskapar vittnar bara på en naivitet eller vänsterretorik utan förankring i verkligheten.


Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar