Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 4 april 2014

Förmynderi

Jag har alltid tyckt att skolan ska styras så när dem som utför uppdraget. När man mer och mer skärskådar hur kommunerna hanterar ekonomi börjar jag tvivla på kommunerna. Med skrämmande exempel som Göteborg och dess statsdelar som skyfflar pengar mellan socialen och skolan. Igen bra situationen. Socialen styrs i sitt uppdrag inte lika hårt som skolan. Det statliga uppdraget är tydligare i skolan med skollagen och läroplanerna.


Skolinspektionen har ytterst ett hårt instrument att ta till mot skolor som inte uppfyller kraven. Skolor kan tvångsförvaltas. Tyvärr har Skolinspektionen inte ännu tagit till det verktyget. Vad det beror på kan man fundera över. Kanske det är hög tid att starta med att Skolinspektionen går in och tvångsförvaltar skolor i socialt utsatta områden. Till detta ges möjligheter för myndigheten att skinna kommuner på pengar för att rätta upp skolans vardag.


En annan modell kan vara att statsbidragen för skolan blir riktade med krav som inte kommunerna kan kringgå. Möjligen enligt förslaget i debattartikeln i DN 140403. Ytterst är väl frågan hur stort det kommunala självstyret får vara i skolan.


Media DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar