Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 6 juni 2014

Ingen ångervecka

Politikens vindflöjel verkar vara MP. Det finns en sexparti överenskommelse om friskolorna. Nu verkar MP ha ångrat sig. Var finns ryggraden i ett parti. Hur trovärdig är dess representanter? Framför allt när de bygger sin politik på myter.


Följande skriver Maria Sundén Jelmani i SvD:
Och nästan oavsett vilka faktorer man jämför, så har vinst gått före kvalitet när en genomsnittlig kommunal respektive fristående skola jämförs.
Något sådan jämförelse finns inte. Något samband finns inte att kvalitet i kommunala skolor är rikligare att jämför mot fristående skolor. Kvalitet i skolans värld är den som presteras i förhållande till de nationella styrdokumenten som skollag, skolförordningar och läroplaner.


Kraven på offentliga skolor och enskilda skolor är exakt lika sedan tre år tillbaka. Hur skulle det vara om debattörer och politiker höll sig till gällande spelregler. Det finns ingen skillnad mellan driftsformerna i dagens nationella uppdrag i skolväsendet.


Denna politiska lekstuga med mytiska påstående om lärartäthet, glädjebetyg, mm är skrämmande okunnigt. Om glädjebetyg är lika med att det är skillnad mellan nationella prov och slutbetyg har nog inte politiker och debattörer förstått. Nationella prov är inte lika med betygssättning utan bara en nivåbestämmare. Betyg är idag målbaserade och bygger på kunskapskrav och elevers förmågor. Då finns det ingen rikslikare som NP var under det relativa betygssystemets dagar. Då var det grunden för lärarnas betygssättning. Så är det inte idag. Staten har satt upp nationella krav (centralt innehåll) och kunskapsmål för eleven. Lärare har "bara" att förhålla sig till i vilken grad eleven når de kunskapsmål som satts upp. Därför finns inga glädjebetyg ur den synvinkeln. I teorin kan samtliga elever i en klass ha betyget A.


Media SvD     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar