Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 15 juni 2014

Nutid redan dåtid

Skolavslutningarna är avklarade för denna gång. De som gått ut skolan med en gymnasieexamen kan känna det skönt att studierna är avslutade. Frågan är bara besitter de "rätt" kunskap för det nya framväxande samhället. Genom alla tider har vi köpt oss tid genom ny teknik. Så sker med mer accelererande fart. Med datorernas intåg i samhället och dess påverkan på områden vi tidigare fantiserade om kan man fråga sig om det är rätt ämnen som utbildningssystemet utbildar i.


Naturvetenskap och teknik blir allt viktigare för dagens elever. Problemet är: har lärarkåren den kompetens som behövs i dessa ämnen? Har lärarkåren rätt sammansättning både könsmässigt och kompetensmässigt? Nej, skulle jag vilja säga. Blandade kulturer med både män och kvinnor är verksamheter som skapar framgångar. Enkönade arbetsplatser brukar kantar och inte skapa den dynamik som krävs.


Samtidigt borde dagens politiker ändra fokus i skoldebatten. Om vi har problem med skolresultaten är inte varningsklockan hur du organiserar skolväsendet. Det löser professionen bäst själva. Frågan ur ett skolpolitiskt perspektiv borde var att se hur vi omformar dagens skola för att passa framtidens behov. Är alla ämnen i dagens skola relevanta att lära ut? Om, inte är det högt tid att prioritera om i kurs- och ämnesplaner.


Skolpolitikerna kanske också borde skapa en infrastruktur på nationell nivå när det gäller skolans digitalisering. I ljuset av bristande antal lärare blir det allt viktigare att se till hur infrastrukturen för lärandet kan ändras. Frågorna är många. Ett är klart, skolan står för endast två procent av lärandet idag. Med ett samhälle som automatiserar även tjänstemannayrken kräver fortbildning eller ny kunskap bland den vuxna befolkningen. Hur kan dagens skola bidra för att tillhandahålla kunskaper över tiden? Är det så att vi ska bryta upp kravet på att vara anställd på en fysisk skola för att ha rätten att undervisa? Finns det kompetenser på andra ställen som kan bidra med lärande under begränsade tider? Frågorna är viktiga i en värld där även kunskap blir än mer färskvara.


Frågorna är många. Svaren är få från det politiska fältet. Sväng skoldebatten till vad vill vi med skolan än att tjafsa om varför nutidens skola inte presterar?


Media DN  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar