Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 28 oktober 2014

Underkänt om betygen

Ledaren i Expressen tillhör avdelning anekdotiska. Bara den mest tävlingsinriktade skulle få för sig att hitta på att återinföra det relativa betygsskalan. Om vi pratar betygshets och stress, ja inför den betygsskalan. Men ha klart två saker. Den mäter inte kunskaper som somliga tror, utan bara hur duktig man varit på att manipulera systemet. För det andra vad gör vi med alla begåvade som inte får femmor för att systemet inte tillåter det.


Någon sans måste betygsdebatten ha. Grundskolan har aldrig haft underkänt i sin betygsskala förens för tre år sedan. Enklast sättet att åtgärda betyget F är att inte åsätta det ett meritvärde på 0. Men det är att snedda problemet.


Samtidigt är det viktigt att en översyn ser till att värdeorden i betygskriterierna tas bort. Den ger osäkerhet och tolkningsutrymme som är onödiga. Kriterierna måste vara mer distingta än vad Skolverket lyckades med för tre år sedan. Där bör stöten sättas in.


Ytterligare en vikt fråga att ta i är lärarnas bedömningskompetens. Där finns mycket övrigt att önska. Här borde lärarna årligen kalibreras i ämnes- och bedömningskonferenser.


Mycket kan förbättras, men dit hör inte att återinföra det relativa betygssystemet.


Media: Expressen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar