Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 24 december 2014

Ord till göra

Ytterligare en skoltermin är till ända. Under året som gått har jag haft anledningen att fundera över hur det står till med systematiska kvalitetsarbetet i skolan. Sedan tre och ett halvt år är det lag på att skolan aktivt varje dag ska tillämpa detta i undervisningen. Fortfarande saknas mycket. Bekräftas inte minst av Skolinspektionens årsrapport. Huvudmännen är sämst på tillämpningen. 9 av 10 har inget eget systematiskt kvalitetsarbete värt namnet. Varken på den kommunala förvaltningen som i fristående skolors styrelser.


På skolor är det skiftande. Skolinspektionen noterar att styrningen mellan läroplanerna elevmål och undervisningen har mycket övrigt att önska. Speciellt förmågan att utvärdera och anpassa resultatet av analysen för att förbättra undervisningen.


Detta ska sättas i ljuset av att jag upplever att skolan säger sig kunna det här med systematiskt kvalitetsarbete. Jag frågade en vän som är både rektor och fritidspolitiker. Han svarade mig:
En sak att säga att man kan det, en helt annan att åstadkomma det!
 
Åter bekräftar det min känsla. Skolans svårighet är att gå från ord till handling. Bara för att man läst boken eller gått kursen är man inte fullfjädrad i sitt dagliga arbete med systematiskt kvalitetsarbete. Det krävs ett ledarskap som omfamnar tänket bakom kvalitetsarbete, att ständigt bli lite bättre varje dag. En tanke som innebär ständiga utmaningar varje dag i sättet att undervisa. Det är inte elevens problem med de låga kunskaperna ibland elever utan den pedagogik lärarna använder. Nossebroskolan är det exempel som använts för att just belysa var skolans problem låg. Och hur man ändrade sitt arbetssätt och därmed ökade kunskapsresultatet.


Så den stora utmaningen för skolan 2015 är att varje dag under kommande året göra det systematiska kvalitetsarbete till navet i skolutveckling utifrån de behov som finns i undervisningen. Det kräver ett nytt ledarskap både hos lärare som rektorer. Men framför allt ett ny kultur. Annars sitter vi med den sorliga slutsatsen som Leif Lewin kom fram till i sin utredning om kommunaliseringen och den mål- och resultatstyrda skolan: rätt tänkt fel implementerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar