Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

måndag 22 december 2014

Tidsmaskinen

Tiden är ur led brukar man säga. Automationen ha övertagit jobb vi inte velat göra. Det har skapat tid för oss att göra andra saker. I en global värld blir det tydligt att den politik vi hittills byggt vårt samhälle på måste omdefinieras. Anders Bergh beskriver robotens intåg i kunskapssamhället. Han skriver:
Vad ska vi då arbeta med när robotarna tar våra jobb? I en marknadsekonomi avgörs detta av vad människor är beredda att betala för. Eftersom vi är rikare än någonsin, och tekniken mindre begränsande än någonsin, är det till stor del människors fantasi och skaparförmåga det kommer an på. Det är trots allt den som tagit oss dit vi är i dag.
Fantasin och skaparförmågan är det som behövs för att utveckla samhället. Ett nybyggarsamhälle där de gamla strukturerna måste gå under. Bäva månde de fackliga monoliterna eller det politiska systemet. Deras tolkningsföreträde hur man bygger ett samhälle är föråldrade och går i otakt med de utmaningar som Sverige står inför.


Kännetecknande för nybyggare är att de sällan går att placera i existerande system. De har hittat sprickan i de existerande och utvecklar tillvaron. Men för att det ska bär frukt måste personer som ser möjligheter få utrymme och växa. Då duger det inte med hårt arbete i form av jobblinjen på högerkanten för att skapa välfärden. De flest saker vi konsumerar är framställda i andra delar av världen.


Inte heller vänsterns lyckorike funkar. Anders Bergh skriver:
Vänstern, å sin sida, har en tendens att vilja bekämpa arbetslöshet genom att stimulera konsumtionen och få ekonomins hjul att snurra. Globaliseringen har redan minskat strategins effektivitet då det vi konsumerar i Sverige till stor del produceras utomlands. När allt mer produceras av maskiner fungerar metoden ännu sämre. I grunden är själva tankesättet bakvänt: Vi arbetar för att kunna konsumera, inte tvärtom.


Det extraval vi ska ha i mars borde snarare handla om fler saker än plånboksfrågor. Vem av blocken är förmögna att skapa den nya framtidsbilden av Sverige? Ett Nybyggarsamhälle.


Här kommer skolan in som en viktig faktor. Är den faktadriven och byggd på kritiskt tänkande. Vilka färdigheter tränar vi den kommande generationen i. Det är lika viktigt att kunna koda (skriva dataprogram) som att känna till atomens uppbyggnad. Samtidigt behövs verktyget för att hantera allt detta genom språket. Språket är starkt beroende av var vi verkar. Språket formulerar problemen och idéerna i alla sektorer av samhället. Då duger det inte bara att kunna läsa och skriva. Man måste även behärska språket inom de samhällsektorer man verkar. Ord som kardanaxel kan tyckas bara tillämpligt på bilverkstaden. Tyvärr måste jag som bilägare vara införstådd med ordet för att förstå vad verkstaden gjort för jobb.


En stor del av Nybyggarsverige består av hur kunskapen kan användas genom att fantasi och skaparförmåga omvandlas till välstånd. Här ligger utmaningen.


Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar