Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 20 november 2015

Obligatorisk bedömning

Riksdagen beslutade den 19 november 2015 att obligatorisk bedömning ska börja tillämpas i årskurs 1 från läsåret 2016/2017. Lagen träder i kraft 1 juli 2016. Beslutet togs med stor majoritet i riksdagen med 272 röster.
Detta obligatoriska bedömning bygger på att skollagen ger regeringen eller den regeringen utser möjligheter att komma med föreskrifter om hur huvudmannen ska använda bedömningsstödet i skolan. Skolverket har redan idag möjlighet att tillhandahålla bedömningsstöd. Se länk nedan.

Lagändringen omfattar obligatorisk bedömning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Motiveringen från regeringen och utbildningsutskottet är att tidigt fånga upp barn med behov av stöd på ett tidigt stadium. De enda som la en reservation till beslutet var V. De förde som argument att man inte vill påföra ytterligare krav på lärarna. Samtidigt som V argumenterade om att huvudmännen ändå inte kommer att bry sig eftersom det ytterst är pengar som styr.

V ställde sig utanför och röstade på sin egen reservation med 17 röster till ett införande av obligatorisk bedömningsstöd. Övriga 272 röstade bifall till utskottets betänkande och 60 st var frånvarande vid voteringen.

Mer info på följande länkar:
Skolverket: Bedömningsstöd
Utbildningsutskottet: Betänkande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar