Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 25 november 2015

Utökade krav i samverkan

Med friskolereformen har det varit lite si och så med samverkan vid övergången mellan de olika skolformerna. Samarbetet som tidigare fanns mellan förskolan, grundskolan och gymnasieskolan när de drevs inom kommunerna var betydande har min kollega berätta. Han säger att övergångarna och samtalen var mer strukturerade och fullödig.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att komma med förslag till att stärka fritidshem och förskoleklassen i läroplanen. I det sammanhanget förtydligar man även övergången och samverkan för att stärka upp detta i den konkurrensutsatta skolan.
I dagens läroplaner för förskolan Lpfö 98/10 och Lgr11 är riktlinjerna allmänt hållna. Med förslaget från Skolverket till regeringen har kraven förtydligats och skärpts. För förskolan har riktlinjerna skärpts för förskolläraren. Från en riktlinje till två. Förslaget har flyttat uppmärksamheten på behov av särskilt stöd från arbetslaget till förskolläraren vid övergången till förskoleklass och fritidshemmen. Samtidigt läggs tonvikt vid ord som kontinuitet och progression. Utöver det föreslås att arbetslaget samverkar med vårdnadshavaren inför övergångar. Den delen finns inte i nuvarande Lpfö 98/10.

För grundskolan har motsvarande riktlinjer införs ner mot förskolan. Riktlinjerna har ökats från tre till fyra. Riktlinjerna fokuserar på ordet samverkan i dess olika former. Det rör sig om utbyte av kunskaper och erfarenheter om barnet. Vårdnadshavaren får en naturligare del i lärarens samverkan med förskolan och fritidshemmet. Dessutom får läraren krav på sig att uppmärksamma elevens behov av extra anpassningar eller särskilt stöd vid övergången. Ordet kontinuerligt är kungsordet när det gäller samverkan.

Om regeringen antar Skolverkets förslag blir det tuffare krav på samverkan. Kanske en återgång till de former som fanns innan kommunaliseringen och friskolereformen.

Källa:
Skolverket: Förskoleklass och fritidshem
Lgr11, förslag till text om övergång och samverkan, Dnr: 2015:201
Lpfö98, förslag till text om övergång och samverkan, Dnr: 2015:201 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar