Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 20 november 2016

Ledarskapets natur i förbättringens namn

Mia Odabas ställde fråga vilket ledarskap har vi i svenskt näringsliv i ljuset av det samhällsklimat vi har idag. Är det bara snackpåsar eller görare. Jag svarade henne med en metafor eller bild över olika ledartyper jag uppfattar.

Bilderna hade jag som underlag i en utbildning kring byggvaruhandelns kärnverksamhet på Kreta för Team Gullfiber 1988. Bilderna är lika aktuella idag.
Den första bilden beskriver ett ledarskap som kör bussen. Ledaren är aktivt delaktig i att ständigt förbättra verksamheten hen leder. Det är här vi hittar entreprenören som sätt en spricka i logiken inom den bransch hen arbetar. Några att nämna är Rausing, Grimaldi, Kamprad. I storföretagsvärlden kan nämnas Karl-Erling Trogen (fd vd Volvo Truck).
Andra bilden är de ledare som bara åker med och ska vara kompis med medarbetarna. En farlig typ. Som ledare kan man aldrig var kompis med medarbetare. Därmed inte sagt att man ska var oborstad. Problemet med detta ledarskap är att man överlåtit till någon annan att köra skutan. Det här beteendet ser man allt för ofta i politiskt styrda verksamheter. Demokrati är bar men det fordrar att de politiker som styr är kompetenta strateger och inte cykelställs människor.
Tredje bilden är den där ledaren som tvekar och missar bussen. Försöker man att i varje stund vara pk eller fastnat i den invanda tidtabellen kommer man ohjälpligt att vara på efterkälken. Här kommer alla missa chanser att skapa något nytt. Lite som dagens politiska system och partiledare som inte förmår hoppa på bussen till Nybyggarlandet Sverige.
Fjärde bilden beskriver de som somnat in som ledare och inte märker att bussen och framtiden kör över dem. Här har vi alla möjliga exempel i dåtid och närtid. Mest flagranta är väl ledarskapet i populismens tidevarv. Trump, Brexit, m fl är illustrationer på sovande ledarskap hos de etablerade.

Så frågan blir: Vilket ledarskap har du?

Beroende på svaret vad gör du åt det för att tillhöra den som kör bussen? Om du kör bussen har du en kart att navigera efter?

Lycka till med ett proaktivt ledarskap.

Källa:
Föredrag i Materialadministration på Kreta sept 1988, Roger J Danielsson och Gullfiber.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar