Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

fredag 11 november 2016

Nybyggarlandet Sverige - istället för populism

Sverige har sjunkande förtroende för politiker. Två ytterkants politiker i form av Jonas Sjöstedt och Jimmy Åkesson verkar fånga upp det missnöjet som finns i folkdjupet. Medan de andra lever i sin egen bubbla.

Ena sidan lever i drömmen från förr, att bevara en välfärd, som gick bra i ett annat samhälle. De tar i så det knakar och skapar en Marxistisk utredning som heter Ordning och reda i välfärden.
Politikerna kan dividera om vinsttak och räntesatser hur mycket de vill. Det är inte det som är problemet utan det Susanna Popova skriver i SvD ledare:
De frågor vi behöver lösa handlar om hur människor i Sverige ska komma i arbete, många gånger just i de företag som regeringen nu vill skapa osäkra villkor för. Arbete i vård, skola och omsorg är ofta en väg, inte bara in på arbetsmarknaden utan också till eget företagande.
Vi behöver en politik som skapar förutsättningarna för Nybyggarlandet Sverige. Tron att det vara bättre förr skapar bara populism som gynnar partier som V och SD.

Efter de chockvågor som Donald Trumps valseger i det amerikanska presidentvalet breder det ut sig en oro i det politiska etablissemanget. Markus Uvell, Johan Jakobsson och Marina Lind skriver på DN debatt:
Pessimismen inför Sveriges framtid breder ut sig, område efter område uppfattas fungera dåligt och de flesta tycker att utvecklingen på det hela taget går åt fel håll.
Ska vi lyckas i Sverige är det hög tid att reformera de välfärdssystem som finns. De passade i en tid Sverige såg annorlunda ut. Där vi hade blandekonomi som byggde på en nykter balans mellan storföretag och stora offentliga organisationer. Riktigt så ser inte samhället ut idag i den globala värld vi lever i. För att att knyta ann till DN Debatt:
Bostadsbyggande, infrastrukturinvesteringar, företagsbeskattning, arbetsmarknadsreformer, klimatpolitik och nedmontering av konkurrenshinder är några av de områden där det behövs strukturreformer för att säkra långsiktigt välstånd.
Riv den kontraproduktiva hyresregleringen. Strukturera om socialförsäkringar för att få en rörligare arbetsmarknad. Se till att skapa förutsättningar och ny framtidstro genom möjligheter för företagandet. De stora företagen har tjänat oss väl. Ska vi få en tillväxt är det jordmånen för företagstillväxt som skapar jobben som behöver byggas. Bygg Nybyggarlandet Sverige NU!!

Media SvD, DN    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar