Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 28 april 2019

Den nöjda skolan

Bilden av skolan blir något annorlunda, än den offentliga skoldebatten, när man läser Skolverkets rapport om attityder i skolan. Nio av tio lärare upplever att de möts med respekt och trivs i skolan. Så även högstadielärare, hela nio av tio upplever en trevlig stämning på de flesta lektionerna. Studieron är lika hög tycker lärare och elever.

Det senare rimmar illa med den förhärskande skoldebatten om ordning och reda i klassrummen. Kan det vara så att rikspolitiker och andra debattörer diskutera detta efter stokastiska variabler. Något stämmer uppenbarligen inte mellan vardagen i skolan och den allmänna bilden av skolan.

Andra intressanta faktorer i rapporten hur könen bland elever skiftar. Rapporten visar att nio av tio pojkar trivs ganska bra i skolan över lag. Bland äldre pojkar upplever sju av tio pojkar att lärare undervisar bra. För flickor är det endast sex av tio som tycker att lärarna gör bra i från sig i undervisningen.

När det sedan gäller arbetsro och extra stöd finns skillnader mellan pojkar och flickor. Sju av tio äldre pojkar och sex av tio äldre flickor upplever att de i flesta eller alla ämnen får reda på vad som krävs för olika betyg och att lärare är bra på att förklara när de inte förstår.

När sedan det kommer till stressen i skolan är det, enligt Skolverkets rapport, så att flickor är mer stressade än pojkar. Speciellt gäller detta äldre flickor än pojkar.

En intressant reflexion kring lärarna. Rapporten visar att lärare överlag trivs med elever, kollegor och skolan man arbetar på. Dock trivs man mindre med skolledningen. Fyra av tio lärare känner sig stressade av arbetet. De faktorer som lyfts fram är framförallt administrationen, att många elever behöver extra hjälp och dokumentationen av elevers kunskapsutveckling.

I korthet är detta en sammanfattningen av Skolverkets rapport om Attityder i skolan. Bilden den ger är att skolan är bättre än sitt rykte. Men inget är så bra att det inte går att utveckla vidare.

Källa:
Rapport 479 (2019) - Attityder i skolan, 2018, Skolverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar