Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 16 december 2010

Värstingar - LR

När jag var yngre stod mitt norrländska del av blodet i svallning när någon uttryckte något infamt. Med åren har min sömländska del av blodet varit mer analyserande och resonerande. Men i kväll blev jag urförbannade när jag såg på Skolfornt och LRs representant som diskuterade med BEO om mobbning och kräkning på nätet.

Hur kan en dinosarie från urtiden definera lärarnas uppdrag från fornstora dagar? Man bleknar och undrar om det inte är dags för facket och gå hem och fundera på sitt uppdrag. Försvara det som hänt i Landskrona? Inte tycka att nätkräkningar är något som berör lärarna?

Man är stum av förvåning.

LR har definitivt ingen kunskap om det strikta ansvaret enligt Skollagen från 1985 och dess kapitel 14a eller den kommande lagen 2010:800 och kapitel 6. Det är totalt ointressant vad LR säger om sina lärares uppdrag.

Nolltoleransen gäller och lärare är skyldiga att rapportera kräkningar till skolledningen som är skyldiga att direkt rapportera till huvudmännen. Och då är det tämligen ointressant om denna kräkning skett på skoltid eller inte. e-kräkningen sätter inte stopp innaför skolgrindarna.

Dags för strategisk kompetensutveckling av lärare, skolledningar och huvudmän. I varje fall har några uttryckt det när jag och min kollega kört detta i ljuset av läroplanernas huvudmoment "Normer och värden".

Eller hemska tanken. Är lärarna så binära att de bara kan göra en sak i taget. Nu är det bara fokus på kunskapsuppdraget i läroplanerna!!

En ilsken Plura som inte gillar inkompetenta fackrepresentanter av snittet 45+ och hoppas att lärarna är tillräckligt kloka för att strunta i fackets syn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar