Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

lördag 8 januari 2011

Allas delaktighet

Engagemang är ett sådant där härligt ord man kan fundera på. Det har jag gjort mellan skinka och champange i slutet på förra året. Kom att tänka på begreppet Allas delaktighet. Ett begrepp som tillhör de grundläggande värderingar för framgångsrika organisationer. I skolans värld har det funnits i 4 § i förordningen för kvalitetsredovisning. Nu är den upphöjd till lag i 4 kap 4 § i nya skollagen.

Hemska tanke att det är lag på att alla ska vara delaktig i systematiskt kvalitetsarbete. Inte bara rektor eller skolchefen som ska skriva något konstigt pliktdokument till den 1 maj.

Men vad står det för egentligen?

Om jag tar hjälp av ISO 9000 står det för begreppet Medarbetarnas engagemang
Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organsiationens bästa.
Tar vi SIQ-modellens grundläggande värdering Allas delaktighet
En förutsättning för framgångsrika organisationer är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som uppnås.
Det är inte lite det. Tar vi skollagens ord för medarbetare stavas de förskollärare, lärare, övrig personal, elever och vårdnadshavare och pular in dessa i värderingar ovan blir det en intressant. I skolans värld är det inte bara personalen som är en del av allas delaktighet. Och hur ska förskolor och skolor lyckas med detta från 1 juli 2011? Den som lever får se.

Roade mig i april 2003 att skapa en "mognadstrappa" baserad på kvalitetsnivåerna som SIQ-modellen innehåller och tog värderingen allas delaktighet och stega från noll procent och upp till 100 procent. Skapade fyra trappsteg. På det lägsta skrev jag dom långa knivarna. Nästa kliv i trappan till steg två dom och vi. Ytterligare ett trappsteg och då närmar vi oss nivå runt 60 procent, koketteri. Och högsta trappsteget vi.

Det är en lite väg att vandra som synes för att nå upp till allas delaktighet. Undra hur förskolchefer och rektorer ska matcha detta för att skapa en framgångsrik förskola och skola?

Källa:
ISO 9000:2000 Ledningssytem för kvalitet - Principer och terminologi.
SIQ-modellen 2010.
Skollagen SFS 2010:800

4 kommentarer:

 1. Nu är du på väg in i ett spännande minfält!
  Att lagstifta om delaktighet och engagemang är naturligtvis absurt och jag undrar om det kan vara grund för uppsägning?
  - Hörru, jag tycker du har sett lite oengagerad ut på sista tiden?

  Smatidigt kanske det finns en möjlighet att använda orden till att skapa någon form av diskussion kring den här upplevelsen av meningsfullhet som är så ömtålig.

  Jag tänker att det är minst lika viktigt på barnnivå. På lärarutbildningen brukar vi använda Peder Haugs ganska skarpa definition på en skola för alla. Han lyfter fram delaktigheten och gemenskapens betydelse för resultaten.

  SvaraRadera
 2. Att lagen lyfter fram allas delaktighet men inte engagemang fastän de hänger ihop visar en hel del kring ansvaret. Medarbetaren har både en rättighet och ett ansvar för att ägna sig åt kvalitetsarbete och att förbättra sitt arbetssätt men det är arbetsgivare i form av rektorer etc. som har ansvar för att bjuda in till riktig delaktighet i arbetet så att medarbetaren känner engagemang.

  När de här teserna verkligen fick genomslag i några industriföretag och chefer insåg att målet inte hade ett dugg med formalia att göra så hände något stort med engagemanget hos medarbetarna. Antalet majoritetsbeslut, möten, konsensussituationer, etc. mättes inte utan det viktiga var om medarbetarna kände sig delaktiga.

  SvaraRadera
 3. Jag har länkat till ditt inlägg i min blogg och försökt utveckla hur jag ser på delaktighet i ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Jag har precis även utvecklat mitt resonemang under några av mina punkter.

  http://lararegertie.blogspot.com/2011/01/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skolan.html

  SvaraRadera
 4. @Mats, ja det är ett minerat område det här med allas delaktighet och engagemang. Men så mycket kan jag säga att de organsiationer jag tittat in där du har höga scoers enligt utmärkelsemodellerna genomsyras av högt engagemang hos medarbetare.

  @Jan, så är det och lagstiftarna har i 4 kap 4 § just sagt att det är förskolchefernas och rektorernas ansvar. Ska bli intressant och se hur lagrummet kommer att tolkas vid tvister.

  @Gertie, det har med stor behållning läst och kommenterat det klarsynat inlägget om systematiskt kvalitetsarbete. För det är ju inget som man gör på sidan om utan är en del av arbetet.

  SvaraRadera