Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

onsdag 22 augusti 2012

Entreprenörskap

Något mer svårdefinierat ord rent skattemässigt än ordet entreprenörskap finns inte. Redan en ordboksvandring ställer till problem.

Ordboken definierar ordet entreprenör som person eller firma som åtar sig entreprenad. Ordet entreprenad definieras med åtagande att mot viss ersättning utföra stora arbetsuppgifter.  Redan här börjar det bli besvärligt. Blandar vi i det engelska ordet entrepreneur definieras ordet till svenska med företagare, entreprenör eller mellanhand.

Med åren har detta ord kommit att symboliserar två saker i Sverige. Dels för de som jobbar i byggsektorn. Där står begreppet för de som bygger huset, en entreprenör. Dels de som allmänt pratar om de företagare som har förmåga att start eller köpa företag och driva upp dem till stora verksamheter.

Genast kommer gränsdragnings problemet. Vem är entreprenör? Är det alla som startar ett företag eller är det en speciell kategori företagare?

PJ Anders Linders tankar är goda i hans ledare Forskningspengar är bara början. Problemet är hur ska man avgränsa och definiera entreprenörskapet? Se definitionen ovan. Enklast vore att sänka bolagsskatten och plocka bort fåmansbolagsreglerna. Då kanske det skulle kunna bli fart på tillväxten av små företag som skapar jobb.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar