Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

torsdag 15 november 2012

Favorit i repris

Mycket liv och lite ull kan man beteckna dagens utspel från LR för. De och angränsande sido organisationer tuffar på i en envetenhet om att modern statlig styrning är modellen. Om det vore så enkelt.

För det första finns det redan en statlig styrning. Undervisningen direktstyrs av staten via läroplanerna. För det andra har staten minst två skolor de direktstyr. Specialpedagogiska myndigheten och Sameskolorna. För det tredje har man två myndigheter som står för styrningen. Skolverket som ska vara normerande och Skolinspektionen som är granskande myndighet.

Så det är redan gått försörjt med den statliga styrningen. Tittar jag in den direkt statligt styrda skolan vet jag inte om den är bättre än den kommunala. Departementet kan bara skriva ett regleringsbrev om uppgifter, nyckeltal och ekonomi. HUR de statliga skolorna sedan utför sitt uppdrag granskas av Skolinspektionen.

Så det är ett mått av önsketänkande som ställs i förslaget. Dessutom är det ovanligt tunt på vad som syftas på med modern statlig styrning. För meningen är väl inte att skolan ska återregleras? Är tanken att gamla Skolöverstyrelsen ska tillbaka på banan? Med hård styrning av ekonomi och regler från staten.

Enda fungerande styrning är att ge skolan ramarna. De finns med den nya skollagen och de skolformsvisa läroplanerna. HUR det sedan görs på varje enhet är upp till verksamheten. Kravet är att verksamheten ska nå de fastställda målen.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar