Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 4 november 2012

Gå över ån efter vatten

Nu har det hänt igen. Några politiker är ute och svamlar om hur skolan ska förbättra resultatet. Ända rätta i debattinlägget av Aron Lund et al är att resultatet avgörs i klassrummet. I övrigt verkar de ha skrämmande dålig kunskap.

De har inte hört talas om Sveriges Bättre Skola. En tävling eller utmärkelse administrerad av SIQ (Institutet för kvalitetsutveckling) och Skolverket på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Denna utmärkelse har funnits sedan 2006. Så någon ny behövs knappas.

Dessutom är det inte lokalpolitikerna som har makten över skolan i Sverige. De har bara ett utförandeuppdrag åt staten. Undervisningen direktstyr staten redan idag via läroplanerna. Kommunens ända uppdrag är att se till att det finns en skolpeng så eleverna kan välja den skola hen vill gå i.

För övrigt anser jag att politiker bör vara mer pålästa om fakta innan de börjar föreslå lösningar och gå över ån efter vatten.

Media SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar