Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

söndag 18 november 2012

Traggla och mäta

Hur lär man sig basfärdigheterna i livet. Jo, genom att traggla, traggla och traggla för att knäcka koderna i läsa, skriva och räkna. Kan du inte det är du lost. Här har vi skolans stora problem. Sedan 1980-talet har man haft pedagogiska exprement som förnekat det tidigare genartioner uppfostrades i.

Tittar jag på mig själv. Med vissa problem med läsandet, omkastning av ord, fel lagd betoning, kombinerat med låg läshastighet, var det bekymmersamt. Men med hjälp av att få gå hos en speciallärare någon timme i veckan, utan att byta klass, övade jag så sakta upp läsandet. Fullt ut blev det inte. På den tiden betraktades ungar med dessa problem som dumma. Trots att jag inte på något sätt hade problem med matte, logik och teknik.

Den smala lyckan var att grundskolan på den tiden var indelad i nio olika linjer. Språktjejerna gick på latinlinjen och vi grabbar på naturvetenskap eller teknik. Där fick vi odla vår kunskap och läsande på rätt nivå.

Om det ska återinföras eller inte i dagens grundskola kan man fråga sig. En av fyra killar har svårt med läsandet och skrivandet. Då kanske man ska överväga frågan. Ett bra exempel förutom mig själv är Martin Ingvar. Han växte verkligen upp i en akademiker och forskarmiljö, medan jag växte upp i en arbetarmiljö. Men båda med samma problem. Det var lättare att ge upp läsandet och göra annat.

Ett problem som många killar har. Var fjärde kille har just det problemet i en icke tragglande skolmiljö. I Modern Psykologi säger han:
Det tar emot, jag vet hur det tar emot, säger Martin Ingvar, men det finns ingen annan väg, och det är här lärarna har sitt främsta samhällsuppdrag. Leka fram, locka, ja milt tvinga barnen att hålla på tills dess att de får flyt i läsningen. För ett barn som inte lär sig han kan inte heller gå i skolan, det finns det forskning som visar.
Spännande att det gamla tiders lärare visste gäller än idag. Det är vetenskapligt bevisat. Och mäter du t ex inte läsutvecklingen vet du inte var eleven står.

Därför är det viktigt att skolan redan i morgon börjar sätta mål, traggla och mäter. Resultatet är beroende på dessa storheter. Hög tid att lärarna använder sig av vetenskaplig metoder från hjärnforksningen och kastar ut allt som inte har påverkan på färdigheter. Kunskaper behöver inte belasta hjärnan. Det finns att hitta i böcker eller på nätet.

Lär eleverna studieteknik och kritiskt tänkande så fixar sig resten. Men börja med de små och traggla läsa, skriva och räkna.

Källa: Modern Psykologi nr 6 november 2012. Intervju med Martin Ingvar, Vad var det jag sa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar