Kunskapens trädgård

Kunskapens trädgård

tisdag 18 december 2012

Inte elevernas fel

Den politiska debatten fortgår med oförminskad styrka när det gäller skolan. Men något är uppenbart snedvridet i den. Det är inte elevernas fel om de inte lär sig. Det är inte heller politikernas fel. Skolsystemet i sig påverkar inte kunskapsresultaten. Det gör bara det som händer i klassrummet.

En skola utan ömsesidig återkoppling och strukturerad undervisning kan inte leverera. Det är inte elevernas fel att de inte lär sig. Gamla beprövade metoder gäller än idag. Som att volymläsande skapar läsförståelse. Det är ingången till skrivandet och räknande. Detta tränas allt för lite.

Vad skolan måste fokusera på är att ha lärare som kan planera en lektion, genomföra den, utvärdera den och förbättra sin pedagogik. Resultatet i skolan är dessutom inte målrelaterat. Man skjuter från höften. Då blir det resultat som ligger långt ifrån de nationella målen i skollagen och läroplanerna.

Dessutom är det så att skolan måste få ett annat ledarskap. Rektorer måste bli ledare, inte lydiga mellanchefer åt skolcheferna i kommunen eller VD på fristående skolor. Den dag vi har en lärande skolkultur har vi inget problem med elevers kunskap.

Om nu staten ska, enligt Reinfeldts jultal, skicka med statliga pengar till skolan måste de öronmärkas för just skolan. I annat fall går de bara till att bygga monument över kommunala politiker.

För övrigt anser jag att skolan måste bli en verksamhet med stark pedagogisk kultur som bygger på ett ständigt förbättrande av pedagogiken.

Media SvD1 , SvD2 , DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar